Πριν από μερικές εβδομάδες, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία είχε επισημάνει τα φαινόμενα αποκλεισμού δεκάδων ασθενών με ήπια – μέτρια Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση, από σημαντικές θεραπείες, καθώς ο ΕΟΠΥΥ εκτιμούσε ότι δεν ήταν απαραίτητες για αυτό το στάδιο της νόσου και δεν τις αποζημίωνε.  
Η Πνευμονολογική Εταιρεία, επισημαίνει σήμερα ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και επιστολές προς τη Διοίκηση του οργανισμού, αυτή επιμένει να προχωρήσει σε «μία αντιεπιστημονική πράξη και να αποκλείσει από τη θεραπεία δεκάδες ασθενείς, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή». 

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της επιστημονικής εταιρείας ότι οι ενέργειες αυτές της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ προκαλούν τεράστια ερωτηματικά, καθώς δεν βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση. Ουσιαστικά, διαχωρίζουν τους ασθενείς που πρέπει να λάβουν θεραπεία, ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας της πάθησής τους, τη στιγμή που η Παγκόσμια Επιστημονική Πνευμονολογική Κοινότητα δεν έχει καθιερώσει ευρέως αποδεκτά κριτήρια για την ταξινόμηση της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης σε στάδια βαρύτητας. Μάλιστα, μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση ωφελούνται από τη χορήγηση θεραπείας ανεξαρτήτως της βιαίως εκπνεόμενης ζωτικής χωρητικότητας  (FVC) και της διαχυτικής ικανότητας (DLCO). Για το λόγο αυτό ο FDA ενέκρινε την χορήγηση θεραπείας σε όλους τους ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση ανεξαρτήτως λειτουργικού ελέγχου

Ωστόσο, τονίζουν οι πνευμονολόγοι, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, κατά παρέκκλιση οιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης, αποφάσισε προσφάτως να αποκλείσει αυτούς τους ασθενείς από τα ενδεδειγμένα θεραπευτικά σχήματα για τη διαχείριση του νοσήματός τους, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται ως σπάνιο, με υψηλό δείκτη θνησιμότητας και ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της σταδιακής έκπτωσης της ποιότητας της ζωής των ασθενών. 

Η  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ζητά από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
-    Να επιτρέψει στους ασθενείς με ήπια Ιδιοπαθή Πνευμονική Ινωση τη χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας, δεδομένου του σημαντικού οφέλους που δύνανται να αποκομίσουν από την έγκαιρη έναρξη της αγωγής. 
-    Αν επιμείνει στην απόφασή της, να μας κοινοποιήσει εγγράφως τους λόγους και τα κριτήρια, βάσει της τρέχουσας επιστημονικής και ιατρικής τεκμηρίωσης, για τον αποκλεισμό των ασθενών με ήπια Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση από τις διαθέσιμες γι αυτούς εγκεκριμένες θεραπείες.