Με σημερινή του απόφαση, ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδα Εργασίας για την Αναμόρφωση των Οργανισμών των Παν/κών Γενικών Νοσοκομείων και Νοσοκομείων του ΕΣΥ όπου είναι εγκαταστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές και εργαστήρια. 

Η ομάδα αποτελείται από τους:  
• Μάρκου Κωσνσταντίνο , Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. ,ως Πρόεδρο της Ομάδα Εργασίας, με αναπληρώτριά του την Νικολάου Χρυσούλα, Αντιπρόεδρο του Κε.Σ.Υ.
• Γιαννόπουλο Γεώργιο, Διοικητή της 6ης Υ.Πε , με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Άγγελο, Διοικητή της 1Ης ΥΠ.ε.
• Βαρνάβα Δημήτρι , Δ/ντη ΕΣΥ με αναπληρωτή του τον Νικολόπουλο ΠαναγιώτηΔ/ντη ΕΣΥ , ομοίως .
• Σουφαλιδάκη Ιωάννη , Νομικό , Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας , με αναπληρωτή του τον Καμπά Ανδρέα συνεργάτη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας , ομοίως.
• Τσαγκαρουλάκη Χρυσή ,Ειδική Σύμβουλο στο Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας , με αναπληρώτριά της την Αντωνίου Χρυσούλα , Νομικό ,Συνεργάτιδα της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας , ομοίως.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να παραδώσει στον Υπουργό Υγείας το έργο της εντός τριμήνου.