Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση περαιτέρω συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων από τους επαγγελματίες υγείας, διευκρίνισε ο ΕΟΠΥΥ σε ότι αφορά τους νέους κανόνες Ορθής Συνταγογράφησης Διαγνωστικών Εξετάσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού σημείωσε πως οι συγκεκριμένοι κανόνες αποτελούν τμήμα ενός συνόλου κανόνων που είχαν αποσταλεί από τον Οργανισμό στο Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια στην ΗΔΙΚΑ . Η ενσωμάτωσή τους, έγκειται στις αρμοδιότητες και τις τεχνικές δυνατότητες της ΗΔΙΚΑ.  Το σύνολο αυτών των κανόνων βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια, αφού διαμορφώθηκε έπειτα από στατιστική μελέτη της συνταγογραφικής πρακτικής για διαγνωστικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες Βέλτιστης Ιατρικής Πρακτικής και Ορθής Συνταγογράφησης. 

"Η πρόταση του Οργανισμού στάλθηκε για διαβούλευση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές απόψεις των Ιατρικών Εταιρειών, ενώ ζητήθηκε και η γνώμη του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου", συνέχισε ο κ. Μπερσίμης και πρόσθεσε: 

"Κατόπιν, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ενσωματωθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  Η εφαρμογή τους είναι προς όφελος όλων. Αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις (περιορισμός claw back) με ταυτόχρονο όφελος για την Πολιτεία και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. 

Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση περαιτέρω συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων από τους επαγγελματίες υγείας".