Παραμένει η μειωμένη συμμετοχή 10% στα φάρμακα των συνταξιούχων που καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον ήταν ή παραμένουν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.

Η μειωμένη συμμετοχή 10% αφορά τους ίδιους τους ασφαλισμένους, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Τη διευκρίνιση αυτή κάνει εγκύκλιος του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτ. Μπερσίμη, στην οποία σημειώνεται ότι από 1.1.2016 και μέχρι 31.12.2019, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται επιδόματος ΕΚΑΣ και όσοι παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους και μέχρι την οριστική κατάργηση της εν λόγω παροχής (από 1.1.2020), δικαιούνται στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη ποσοστό συμμετοχής 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου, για όλα τα φάρμακα (ΦΕΚ 2883/26.10.2012).