Από την 1η Νοεμβρίου και όχι από τις 21 Ιουλίου όπως αρχικά προβλέπονταν, θα ισχύσει το νέο σύστημα συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων, μετά τα προβλήματα που ενέκυψαν κατά την εφαρμογή των νέων κανόνων (εδώ). 

Ειδικότερα με νέα διορθωτική απόφαση η οποία έχει ημερομηνία 22/7 σημειώνεται ότι  «Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση υλοποίησης της υπουργικής απόφασης ως διαχειριστής της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατόπιν οδηγιών που οφείλει να λάβει από τον ΕΟΠΥΥ. Ως καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής των κανόνων ορίζεται η 1/11/2016. Για την πρώτη χρονιά εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων ως έτος για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης λογίζεται το έτος 2015»

Ακόμη στη διορθωτική απόφαση προβλέπεται και ευελιξία στον ΕΟΠΥΥ καθώς προστίθεται εδάφιο που αναφέρει ότι: «Τα ποσοστά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Υπενθυμίζεται ότι με την νέα απόφαση ο ΕΟΠΥΥ (εδώ) έδινε σαφείς οδηγίες στους γιατρούς όσον αφορά στην έκδοση των παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα  προστίθενται πεδία που αναγράφουν «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» τα οποία πλέον ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει, αφού πρώτα έχει επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10).