Μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης δικαστικών αγωγών που έχουν κάνει γιατροί του π. ΙΚΑ νυν ΠΕΔΥ που δεν αποδέχθηκαν την σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μπορούν να διατηρούν τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ.

Αυτό προβλέπεται σε πρόσφατη απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ Νικ. Καρβούνη σύμφωνα με την οποία "μέχρι εκδόσεως της απόφασης επί εργατικών αγωγών και καθόσον χρόνο εργάζονται οι ιατροί σε εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών, αναστέλλεται η εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 520/29801/31.7.2015 απόφαση που σας εστάλη".

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή του διοικητή της 2ης ΥΠΕ, επιτρέπει στους γιατρούς που έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα, να διατηρήσουν τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να ολοκληρωθούν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Πρόκειται για γιατρούς που δεν αποδέχθηκαν να ενταχθούν στο ΕΣΥ και να κλείσουν τα ιατρεία τους, και διεκδικούν νομικά τη συνέχιση της απασχόλησής τους στο ΠΕΔΥ, με το καθεστώς που διατηρούσαν από 20ετίας ή 30ετίας. Οι γιατροί αυτοί προσέφυγαν στα δικαστήρια και οι περισσότεροι κέρδισαν ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινές διαταγές.

Με την απόφαση αυτή, αναμένεται η οριστική εκδίκαση των υποθέσεων, και στο μεταξύ οι γιατροί μπορούν να συνεχίζουν απασχολούμενοι στον ΕΟΠΥΥ.