Η πρώτη στην Ελλάδα Υβριδική Χειρουργική Αίθουσα με σύστημα αγγειογραφίας δύο επιπέδων δημιουργείται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, για την διενέργεια ανοικτών επεμβάσεων νευροχειρουργικής και αγγειοχειρουργικής φύσης.

Το νέο σύστημα είναι ένα από τα κορυφαία συστήματα αυτού του τύπου στον κόσμο, διαθέτει τεχνολογίες αιχμής για ακριβέστερη απεικόνιση και εντοπισμό νόσων των αγγείων, ταυτόχρονα με νέες τεχνικές σημαντικής μείωσης της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ασθενής. Είναι επίσης εξοπλισμένο και προσανατολισμένο για την αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που θεωρούνται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η τρίτη συχνότερη αιτία θνησιμότητας και αναπηρίας.

Με αυτή την σημαντική αναβάθμιση στον τομέα παροχών υπηρεσιών υγείας καθώς σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση του εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, το Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης θα γίνει εθνικό κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση αγγειακών και νευρολογικών παθήσεων, αλλά και κέντρο αναφοράς των όμορων χωρών Βουλγαρίας και Τουρκίας. 

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου κ. Δημήτρη Λαζόπουλο, το νέο τμήμα αναμένεται να συμβάλλει και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των φοιτητών και των ιατρών που θα στελεχώσουν άλλα νοσοκομεία της χώρας, καθώς και στην προώθηση της ιατρικής έρευνας.

Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος του νοσοκομείου, για την βελτίωση των υποδομών του, μέσω κοινοτικών κονδυλίων, συνολικού ύψους της τάξης των 4,5 εκ. ευρώ.

Με μια σειρά προτάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί και έχουν υλοποιηθεί, το νοσοκομείο έχει εξοπλιστεί με τεχνολογία αιχμής και συγκεκριμένα με:

  • Ψηφιακό Αγγειογραφικό Συγκρότημα Δύο Επιπέδων (biplane) - Υβδριδικού Χειρουργείου, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, τελικής αξίας  1.230.000 ευρώ
  • Σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου 1.5 TESLA αξίας 996.300 ευρώ, 
  • Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας Πολλαπλών (128) Τομών αξίας 794.580 ευρώ,
  • Σύστημα Τομογραφικής Δικέφαλης Γ΄- Κάμερας Γενικής Χρήσης αξίας 258.300 ευρώ
  • Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου αξίας 35.670 ευρώ, στο πλαίσιο συνολικού προγράμματος τεσσάρων υποέργων προϋπολογισμού 2,120 εκ. ευρώ
  • Έξι Σύγχρονες Κλίνες Εντατικής Θεραπείας, αξίας 72.324 ευρώ, 
  • Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό Ενδοσκοπήσεων (Σύστημα Ενδοσκοπήσεων High Resolution και Σύστημα Γαστροσκόπησης με Επεξεργαστή Εικόνας , προϋπολογισμού 155.0000 ευρώ), αξίας 154.734 ευρώ 

Παράλληλα, στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών βρίσκεται η προμηθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΘ – ΜΑΦ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 603.800 ευρώ, και έχει ολοκληρωθεί από το Εφετείο Κομοτηνής η εξέταση των προσφυγών που κατατέθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού.

Αντίστοιχα, στο στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης βρίσκεται η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών - επέκτασης λειτουργικότητας της αίθουσας Ψηφιακού Αγγειογράφου - Υβριδικού Χειρουργείου, προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.

Στο στάδιο κατάθεσης προσφορών από τις εταιρείες, βρίσκεται η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΤΕΠ-ΤΕΙ, προϋπολογισμού 528.897 ευρώ, ενώ στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  από τις μειοδότριες εταιρείες βρίσκεται η προμήθεια ιατροτεχνολογικου και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Ι. Φερών, προϋπολογισμού 302.407,80 ευρώ.