Πρόσκληση στις Ιατρικές Εταιρείες για ανοικτή διαβούλευση με στόχο τη διαμόρφωση των Εθνικών Μητρώων Ασθενειών και Ασθενών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας, Ιωάννης Μπασκόζος.

Σκοπός της διαβούλευσης αυτής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη εθνικών μητρώων ασθενών και νοσημάτων, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Τη διαβούλευση θα συντονίσει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και εκτός των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών θα συμμετέχει και ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). 

Όπως τονίστηκε στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, απώτερος σκοπός αυτής της συλλογικής προσπάθειας είναι η ενίσχυση του έργου των Επαγγελματιών Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της ενίσχυσης των διατιθέμενων υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας στη χώρα. 

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/09/2016 στις 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας.

Η συμμετοχές δηλώνονται ηλεκτρονικά εδώ.