Αίτηση για πιστοποίηση ηλεκτρονικού φαρμακείου, υποβάλλει ο υπεύθυνος φαρμακοποιός του ηλεκτρονικού φαρμακείου.

Στην περίπτωση όμως που ο υπεύθυνος φαρμακοποιός δεν είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που λειτουργεί νομίμως το φαρμακείο με το οποίο συνδέεται το ηλεκτρονικό φαρμακείο, τότε η αίτηση που υποβάλλει ο υπεύθυνος φαρμακοποιός του e-φαρμακείου, θα πρέπει να συνοδεύεται και από έγγραφο για τη σύμφωνη γνώμη και εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Αυτό προβλέπεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
" Η αναφορά στους «ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς» της παραγράφου 4 της υπ΄αρ.πρωτ.Γ5(Β)Γ.Π.οικ. 20293(ΦΕΚ 787/Β/23-03-2016) ΚΥΑ «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων» αναφέρεται και στον «υπεύθυνο φαρμακοποιό» που ορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2 της αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277(ΦΕΚ 1445/Β/23-05-2016) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού-Ίδρυση φαρμακείου». 

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που ο υπεύθυνος φαρμακοποιός δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που λειτουργεί νομίμως φαρμακείο όπως ορίζεται στις περ. α΄ και β΄ της παρ.5 της προαναφερόμενης υπ΄ αριθμ. 36277 ΚΥΑ, υποβάλει την αίτηση, συνοδευόμενη με έγγραφο σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να ενεργήσει την αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας".

Ξεπέρασαν τα 750 σε αριθμό

Η διευκρίνιση αυτή, έρχεται καθώς ο αριθμός των ηλεκτρονικών φαρμακείων αυξάνεται τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα ο αριθμός να ξεπερνά πλέον τα 750 e-φαρμακεία.

Η παρουσία στο διαδίκτυο φαίνεται πως είναι ελκυστική δραστηριοποίηση, κυρίως για την απόκτηση φήμης στο φυσικό κατάστημα το οποίο είναι συνδεδεμένο με την ηλεκτρονική παρουσία, αν και μέχρι σήμερα, δεν είναι όλα τα ηλεκτρονικά φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα.

Μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διαπιστώσει ότι τουλάχιστον το 25% των Ελληνικών ηλεκτρονικών φαρμακείων λειτουργεί με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές, εφάμιλλες αυτών που βρίσκονται σε κορυφαία γνωστά sites του εξωτερικού. 

Παράλληλα όμως για το 10% υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα νόμιμης λειτουργίας αφού δίνουν πολύ λίγα τυπικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ), ενώ το 15% έχουν σοβαρά θέματα λειτουργίας ως ηλεκτρονικά καταστήματα. 
Άρα το 25% των online φαρμακείων θα είχε σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση ουσιαστικής αξιολόγησης/ πιστοποίησης από σχετικό φορέα.

Για τη νόμιμη λειτουργία τους τα ηλεκτρονικά φαρμακεία χρειάζονται πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

Οι Έλληνες διαλέγουν τα φαρμακεία online τόσο για τις τιμές τους (κάνουν σημαντικές προσφορές για να προσελκύσουν το κοινό τους), όμως ταυτόχρονα δίνουν σημασία στην Παράδοση (28%), ταχύτητα στην εξυπηρέτηση (22%), Ευκολία Εύρεσης προϊόντων (21%) και στην σωστή πληροφόρηση (10%).

Αυτοί οι σημαντικοί παράγοντες αρχίζουν να προδιαγράφουν τις βέλτιστες πρακτικές που αναδεικνύονται σταδιακά από τα επιτυχημένα online φαρμακεία και θα παίξουν σημαντικό ρόλο και στο μέλλον. 

Τα προϊόντα τα οποία πωλούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία όπως αναμενόταν αφορούν κυρίως συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά φυτικής προέλευσης και λιγότερα ομοιοπαθητικά.

Και ενώ οι πωλήσεις συνολικά υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 75 εκατ. ευρώ, το εύρος ανά φαρμακείο κυμαίνεται από 30.000 ευρώ το μήνα, μέχρι 200.000 - 300.000 ευρώ το μήνα. Τη μερίδα του λέοντος απορροφά το βρεφικό γάλα και ακολουθούν τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα και τα καλλυντικά.

Ειδικά το καλοκαίρι μεγάλη ζήτηση έχουν τα προϊόντα αδυνατίσματος, τα αντιψειρικά και τα αντικουνουπικά.