Παραλείψεις και λάθος δεδομένα από τις φαρμακευτικές, παρατηρεί τώρα ο ΕΟΦ στις καταστάσεις πωλήσεων που δηλώνουν οι εταιρίες στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα πωλήσεων που ξεκίνησε να λειτουργεί στον Οργανισμό από τις 9 Μαΐου. (σχετικό ρεπορτάζ του Healthmag, εδώ).

Τα λάθη και οι παραλείψεις αφορούν το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Για το λόγο αυτό, ζητά από όλες τις εταιρίες να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις ως το τέλος Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι μετά από τις 30/9/2016, οι υποβολές θα θεωρηθούν οριστικές.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται από το τμήμα πωλήσεων του ΕΟΦ, υπάρχουν κάποιες παραλείψεις στα δεδομένα των στοιχείων πωλήσεων από έναν μικρό αριθμό υπόχρεων εταιριών και επίσης, κάποια από τα υποβληθέντα στοιχεία έχουν δηλωθεί λανθασμένα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  • Έχουν δηλωθεί μερικώς ή και δεν έχουν δηλωθεί εξ' ολοκλήρου τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν σε πωλήσεις του Α’ τετραμήνου 2016, 
  • Έχει δηλωθεί Συνολική Αξία προϊόντος στο πεδίο «Τιμή Συσκευασίας», και
  • Έχουν δηλωθεί ποσοστά εκπτώσεων rebate διαφορετικά από τα προβλεπόμενα (5,6.5,10,11.5), κλπ

Για τη διόρθωση των σφαλμάτων, ο ΕΟΦ αποφάσισε να παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα αντικατάστασης εγγραφών τιμολογίων μέσα από το «Σύστημα Υποβολής Φαρμακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης», χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό. Οι εταιρίες μπορούν να μπουν στο σύστημα, και αφού ελέγξουν όλα τα υποβληθέντα στοιχεία, να προβούν στις απαραίτητες προσθήκες νέων εγγραφών και αντικαταστάσεις των λανθασμένων εγγραφών που θα εντοπίσουν.
Συγκεκριμένα, η προσθήκη στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, αλλά και η αντικατάσταση των λανθασμένων καταχωρημένων εγγραφών με τις νέες σωστές εγγραφές, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  1. Στη γραμμή Εργαλείων έχει προστεθεί ένα νέο εικονίδιο, με την βοήθεια του οποίου θα γίνεται η υποβολή των στοιχείων που έχουν παραλείψει οι εταιρίες να δηλώσουν, αλλά και αντικατάσταση των λανθασμένων καταχωρημένων εγγραφών με τις σωστές εγγραφές.
  2. Επιλέγοντας το εικονίδιο αντικατάστασης, εμφανίζεται στο χρήστη η οθόνη, από το περιβάλλον της οποίας, επιλέγει μία και μόνο μία συγκεκριμένη ημερομηνία (πχ. Ημερομηνία αντικατάστασης τιμολογίων, 30/6/2016) για την οποία θέλει να ξαναφορτώσει νέο σειριακό αρχείο, με τα σωστά στοιχεία όλων των τιμολογίων της συγκεκριμένης ημέρας ή να δηλώσει στοιχεία που έχει παραλείψει και δεν δήλωσε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
  3. Με αυτή τη διαδικασία, σε κάθε περίπτωση το Σύστημα, αυτόματα αντικαθιστά τις όποιες παλιές εγγραφές της συγκεκριμένης ημέρας με αυτές του νέου αρχείου, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από το χρήστη, παρά μόνον επιλογή του εικονιδίου της αποθήκευσης στο τέλος της διαδικασίας. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου εγγραφές στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία, απλά δεν υφίσταται αντικατάσταση άλλων εγγραφών.

Διευκρινίζεται ότι έστω και αν μόνο μια εγγραφή από όλα τα τιμολόγια της συγκεκριμένης ημερομηνίας που είναι αποθηκευμένα ήδη στο Σύστημα χρειάζεται διόρθωση, τότε απαιτείται να ανέβουν ξανά στο σύστημα, όλα τα στοιχεία όλων των τιμολογίων της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Το ίδιο ισχύει, και για την προσθήκη έστω και μιας ή και περισσοτέρων εγγραφών σε συγκεκριμένη ημερομηνία, που δεν έχουν υποβληθεί στο σύστημα, όταν υπάρχουν ήδη σωστές εγγραφές. Δηλαδή, απαιτείται αναφόρτωση όλων των στοιχείων όλων των τιμολογίων της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

"Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων", επισημαίνει ο ΕΟΦ και σημειώνει πως "η συγκεκριμένη λειτουργία του συστήματος θα είναι διαθέσιμη, από την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12 μ.μ.

Επισημαίνουμε ότι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2016, η δυνατότητα αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη και όλα τα δηλωμένα στοιχεία τιμολογίων, εκλαμβάνονται από τον ΕΟΦ ως ορθά και οριστικά υποβληθέντα".

Υπενθυμίζουμε ότι με το νέο σύστημα, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Healthmag (εδώ), θα μπορούν να γίνονται με ακρίβεια οι υπολογισμοί των rebate που επιβαρύνουν κάθε σκεύασμα, καθώς επίσης και του νοσοκομειακού clawback, το οποίο ταλανίζει τη φαρμακοβιομηχανία, καθώς δεν έχει συνοδευτεί η θεσμοθέτησή του από την εφαρμογή άλλων μέτρων που θα συγκρατήσουν τη φαρμακευτική κατανάλωση στα νοσοκομεία.

Το επόμενο βήμα του ΕΟΦ, είναι η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος, ώστε να μην χρειάζεται κάν παρεμβολή  υπαλλήλου, ο οποίος θα "ανεβάζει" στην πλατφόρμα του ΕΟΦ  τα ζητούμενα στοιχεία. Τότε, οι συναλλαγές από τις εταιρίες, θα "περνούν" στο σύστημα του ΕΟΦ τη στιγμή που γίνονται, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο (real time).