Στα 5.603 εκατ. ευρώ καταμέτρησε τελικά ο ΕΟΦ την αξία των πωλήσεων φαρμακευτικών σκευασμάτων για το 2015, αξία η οποία εμφανίζεται ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το 2014 όταν είχε διαμορφωθεί στα 5.638 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά μετά και τις επισημάνσεις του healthmag.gr (εδώ) διορθώθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 3 εβδομάδων και ειδικά όσον αφορά στο σκέλος των πωλήσεων φαρμάκων στο δίκτυο φαρμακείων - φαρμακαποθηκών.   

Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία –και πιστεύουμε τελικά- στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ, η αξία των φαρμάκων και λοιπών σκευασμάτων που φέρουν τη σήμανση του οργανισμού και διακινήθηκαν μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες διαμορφώθηκε πέρυσι στα 4.119 εκατ. ευρώ έναντι 4.234 εκατ. ευρώ το 2014. Η πτώση που καταγράφεται ανάμεσα στις 2 χρονιές είναι της τάξης του 2,7% (αν και λανθασμένα στον σχετικό πίνακα εμφανίζεται ως αύξηση 2,78%!). 

Σημειώνεται ότι στην ανάρτηση που είχε κάνει στην ιστοσελίδα του ο ΕΟΦ στις 24/7, η αγορά των ιδιωτικών φαρμακείων – φαρμακαποθηκών φαινόταν να είχε μειωθεί κατά 5,81% στα 4.608 εκατ. ευρώ έναντι 4.893 εκατ. ευρώ το 2015. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά έδειχναν ότι η αγορά ήταν αυξημένη κατά 500-600 εκατ. ευρώ, μια διαφορά η οποία λογικά αποδίδεται σε κάποιο λάθος κατά τον υπολογισμό και προφανώς γι αυτό αναθεωρήθηκε. 

Όσον αφορά στα φάρμακα που διακινήθηκαν πέρυσι από τα νοσοκομεία αλλά και ευρύτερα εκείνα τα οποία βγαίνουν στην αγορά μόνο με νοσοκομειακή τιμή, η τελευταία  ανάρτηση που έγινε στις 12/8 δεν παρουσιάζει διαφορές σε σχέση εκείνη στις 24/7. Τα φάρμακα αυτά ήταν αξίας 1,48 δισ. ευρώ ήτοι ένας τζίρος αυξημένος κατά 3,87% σε σχέση με το 2014.

Έτσι η συνολική αγορά φαρμάκου με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΦ, διαμορφώθηκε τελικά το 2015 στα 5.603 εκατ. ευρώ έναντι 5.638 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή παρουσιάζει μια ελαφρά κάμψη 0,62%. Η αξία αυτή  απέχει σημαντικά από τα 6.091 εκατ. ευρώ και 6,321 εκατ. ευρώ αντίστοιχα  που παρουσιάζονταν στην προηγούμενη ανάρτηση

Όσον αφορά τώρα στην αγορά με βάση τους όγκους, συνολικά στα ιδιωτικά φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες το 2015 διακινήθηκαν 424.288.315 σκευάσματα έναντι 417.670.196 ήτοι μία άνοδος 1,58% (και όχι μείωση 1,56% όπως αναφέρει ο πίνακας του ΕΟΦ). Να υπενθυμίζουμε όπως περιγράψαμε και και σε προηγούμενο Special Report (εδώ) ότι τα στοιχεία που είχαν αρχικά αναρτηθεί ανέφεραν όγκο 388.132.806 συσκευασίες το 2015 έναντι 416.135.131 συσκευασίες το 2014, δηλαδή πτώση της τάξης του 6,73%. 

Τα σκευάσματα που διακινήθηκαν στα νοσοκομεία και γενικότερα εκείνα τα οποία καταγράφονται με βάση τη νοσοκομειακή τιμή είχαν όγκο 77.947.145 τεμαχίων έναντι 80.059.460 τεμαχίων το 2014, δηλαδή εδώ σημειώθηκε μείωση  που ήταν της τάξης του 2,64%. Συνολικά ο διακινούμενος όγκος φαρμάκων το 2015 μετά και την τελευταία αναθεώρηση εμφανίζει μικρή αύξηση κατά 0,9%.

Διαπιστώνεται ότι η μείωση του όγκου στα νοσοκομειακά φάρμακα όπου περιλαμβάνονται κυρίως τα υψηλής αξίας σκευάσματα, τελικά δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη μείωση και της αξίας καθώς κυκλοφόρησαν πέρυσι ακριβότερα φάρμακα τα οποία αύξησαν τα κόστη. Από την άλλη μεριά η έστω και περιορισμένη αύξηση της κυκλοφορίας γενοσήμων οδήγησε σε μικρή πτώση της αξίας αγοράς στα φαρμακεία παρά την αύξηση του διακινούμενου όγκου σκευασμάτων.

Πορεία 2000-2015

Επιχειρώντας τώρα μια αναδρομή από το 2000 και ύστερα, δηλαδή για τα τελευταία 15 χρόνια για τα οποία υπάρχουν στοιχεία στον ΕΟΦ, διαπιστώνεται ότι η αγορά το 2015 συνολικά φαίνεται να επέστρεψε από πλευρά αξίας στο …2005!

Από κει και πέρα η αγορά είχε ανέλθει στο υψηλότερο σημείο της, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το 2009 με τη συνολική αξία τότε να διαμορφώνεται στα περίπου 8,5 δις. ευρώ. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το διάστημα 2010-2015, δηλαδή την τελευταία 6ετία η αξία της αγορά μειώθηκε κατά 2,9 δις. ευρώ ή κατά 34%. 

Αυτή η μείωση προήλθε κυρίως από την υποχώρηση της αγοράς φαρμακείων-φαρμακαποθηκών καθώς τα νοσοκομειακά φάρμακα τόσο το 2009 όσο και πέρυσι ήταν από πλευράς αξίας στα ίδια επίπεδα ήτοι κοντά στο 1,5 δις. ευρώ. Επίσης με βάση τα στοιχεία για την περίοδο 2009-2015 η πτώση στον συνολικό όγκο ήταν της τάξης του 10,7%.