Νέα μερική άρση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών ανακοίνωσε  η διοίκηση του Ε.Ο.Φ. του την Παρασκευή 
Παράλληλα, η διοίκηση του Οργανισμού, προχωρά σε νέα προειδοποίηση για άμεση διάθεση του στοκ στα φαρμακεία και απαγόρευση αποθεματοποίησης από εταιρίες και φαρμακαποθήκες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ' εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ Α.Ε. ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης και/ή της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.
Η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή, όπως και οι προηγούμενες που τροποποιεί, και ισχύει μέχρι αναθεώρησής της με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ