Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τους φαρμακοποιούς τελικά, καθώς στο κείμενο του μνημονίου, η μόνη αναφορά σχετικά με το ιδιoκτησιακό καθεστώς γίνεται στην σελίδα 981, στην οποία σημειώνεται πως : 
"Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»
Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου αυτό σημαίνει πως τελικά λόγω Απόφασης του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (19-5-2009) η πρόθεση να μπορεί να κατέχει φαρμακείο και μη φαρμακοποιός εγκαταλήφθηκε από τους Θεσμούς. Έτσι πλέον αναζητούνται εναλλακτικά μοντέλα αλλαγών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων με κεντρικό άξονα η ιδιοκτησία και διαχείριση φαρμακείων να παραμένει στον φαρμακοποιό όπως επιτάσσει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Αυτό θα γίνει πιο συγκεκριμένο με κάποια άλλη νομοθετική πράξη (πχ. υπουργική απόφαση) στο μέλλον. Ακόμα δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή αυτή και μετατίθεται για κάποια στιγμή (άγνωστο πότε) αργότερα.