Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας προστίθενται αντίστοιχα στα νοσοκομεία της 5ης και 6ης Δ.Υ.Πε που περιλαμβάνονται στην απόφαση για τον καθορισμό άγονων περιοχών για άσκηση στην παθολογία και τη χειρουργική, με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Η λοιπή απόφαση «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής», σημειώνεται ότι παραμένει ως έχει.