Προσπάθειες κάλυψης των κενών ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναπτύσσονται από την κυβέρνηση με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες  προσλήψεων και να υλοποιηθεί η εξαγγελία για κάλυψη 3500 κενών θέσεων υγειονομικών ως το τέλος της χρονιάς.

Οι υγειονομικές περιφέρειες Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης επεξεργάζονται τα δεδομένα των ελλείψεων στα νοσοκομεία των περιοχών τους, για την κάλυψη των κενών από τις πρόσθετες 1200 θέσεις υγειονομικών που έχουν εγκριθεί με πράξη υπουργικού συμβουλίου, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η ικανοποίηση αιτημάτων μετατάξεων.

Όσον αφορά τις θέσεις 757 μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας που έχει εγκρίνει το υπουργείο Υγείας, σταδιακά ολοκληρώνεται η προκήρυξή τους από τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, με έμφαση στις ανάγκες των νησιών και απομακρυσμένων περιοχών, ιδίως εκεί που δεν υπάρχουν καθόλου γιατροί. Για το λόγο αυτό εξάλλου, έχει προβλεφθεί η πριμοδότηση των γιατρών με μπόνους 400 ευρώ, ενώ σταδιακά, θέσεις απομακρυσμένες που δεν καλύπτονται, χαρακτηρίζονται άγονες για να ισχύσουν τα κίνητρα πλήρωσης των κενών θέσεων. 

Προκήρυξη για 1660 θέσεις
Στο μεταξύ, προκήρυξη που εστάλη στο ΑΣΕΠ από το υπουργείο Υγείας την περασμένη εβδομάδα, κατανέμει 1.538 κενές οργανικές θέσεις στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση ειδικών τμημάτων (Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, μονάδων για την ψυχική Υγεία), καθώς και σε εργαστηριακές ειδικότητες (ραδιολόγους, ακτινολόγους και ιατρικών εργαστηρίων). 

Με την ίδια προκήρυξη γίνεται αίτημα στο ΑΣΕΠ για τη δέσμευση 6 θέσεων ΔΕ Τυφλών Τηλεφωνητών και 116 θέσεων προστατευόμενου προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ΕΚΑΒ και ΕΟΦ, ώστε να παραμείνουν ανοιχτές οι συγκεκριμένες κενές θέσεις, μέχρι την κάλυψή τους από το προσωπικό που θα διοριστεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/1998 για τα ΑμεΑ.

Για τις προσλήψεις που κατανεμήθηκαν με την προκήρυξη προς το ΑΣΕΠ, αναμένεται επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της κάλυψης θέσεων από τους κυλιόμενους πίνακες προηγούμενων προκηρύξεων, ενώ θα προκηρυχθούν θέσεις ειδικοτήτων που δεν έχουν καλυφθεί.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook του αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλου Πολάκη, το υπουργείο χρειάστηκε να υπερβεί μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια προκειμένου να βγει αυτή η προκήρυξη και έδωσε συγχαρητήρια στη συνεργάτη που συντόνισε όλη την ομάδα στο υπουργείο Υγείας, στο Εργασίας, στο ΑΣΕΠ κλπ.