Οι τοπ 10 ανησυχίες των ασθενών σε ότι αφορά την ασφαλή περίθαλψή τους, καταγράφηκαν σε πρόσφατη έκθεση του οργανισμού αξιολόγησης τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας ECRI.

Όλες οι περιπτώσεις έχουν συλλεγεί από περιστατικά τα οποία χρειάστηκαν νομική υποστήριξη.

Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες και οι προβληματισμοί των ασθενών σε ότι αφορά την ασφάλεια της περίθαλψης που τους παρέχεται από μια νοσηλευτική μονάδα:

1.Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής από την οργανωτική ροή 
Όταν εφαρμόζεται ένα σύστημα πληροφορικής στην υγεία, οι οργανισμοί πρέπει να προσαρμόσουν το νέο σύστημα στη ροή εργασίας και αντίστροφα. Αλλά συχνά, μετά από την εφαρμογή, οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν τα πράγματα όπως και πριν, χωρίς να προσαρμόζουν το νέο σύστημα στη ροή εργασίας τους. Και τότε επέρχεται σύγκρουση. Δεν υπάρχει ενημέρωση στο φάκελο του ασθενούς για αλλεργίες, βάρος, φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες, ή η χρήση λάθος κωδικού μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικά λάθη ή καθυστερήσεις στην περίθαλψη.
Γι΄ αυτό οι μονάδες υγείας θα πρέπει να εντάσσουν το προσωπικό τους στην πρώτη γραμμή σχεδιασμού και διαμόρφωσης της εφαρμογής, η οποία θα εντάσσεται στη ροή εργασίας.

2. Σφάλματα ταυτοποίησης ασθενών
Τα προβλήματα αναγνώρισης των ασθενών είναι συχνά. Αν γίνει λάθος στην αρχική εγγραφή αυτή θα συνεχίζει να είναι λάθος σε ολόκληρη την πορεία της παραμονής στο νοσοκομείο και να επηρεάσει ακόμη και την μετέπειτα θεραπεία τους. 
Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά κυρίως με την ενεργό συμμετοχή των ασθενών. Και αν και δεν είναι πανάκεια, μπορούν να ενεργοποιηθούν στρατηγικές χρήσης barcode και ειδοποιήσεων που θα επισημαίνουν αναντιστοιχίες μεταξύ της συνταγογράφησης και των ενδείξεων.

3. Ανεπαρκής διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς ασθενών
Οι νοσηλευόμενοι μπορεί να συμπεριφέρονται επιθετικά λόγω ψυχικών διαταραχών αντίδρασης στη θεραπεία  ή άλλους λόγους. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι τρομακτικές ή απογοητευτικές για το προσωπικό, ειδικά αν δεν έχουν τα εφόδια να τα χειριστούν.
Τετοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο ασθενών ή προσωπικού. Γι΄αυτό, όλο το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται για να συνεργαστεί με τους ασθενείς με συμπεριφορικά προβλήματα. Μερικά νοσοκομεία έχουν δημιουργήσει ομάδες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης συμπεριφοράς, ώστε το προσωπικό να καλείται όταν η συμπεριφορά του ασθενούς γίνεται απειλητική.

4. Ανεπαρκής καθαρισμός και απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων
Μια σειρά θανάτων που οφείλονται σε ανθεκτικές εντεροβακτηριακές λοιμώξεις ανέδειξε τη σημασία του αποτελεσματικού καθαρισμού και της απολύμανσης των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.
Για να είναι κλινικά αποτελεσματικά, τα ενδοσκόπια έχουν γίνει σύνθετα και περίπλοκα, με αποτέλεσμα τα προβλήματα καθαρισμού και απολύμανσής τους.
Τα νοσοκομεία θα πρέπει να ακολουθούν τις συνιστώμενα βήματα για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων και να παραμένουν σε επιφυλακή για ανακλήσεις.

5. Ανεπαρκή αποτελέσματα και παρακολούθηση
Παράλειψη επισήμανσης και παρακολούθησης σημαντικών αποτελεσμάτων από τεστ, μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της υγείας των ασθενών. Τα προβλήματα σε αποτελεσματική, έγκαιρη ενημέρωση και παρακολούθηση του ασθενή περιλαμβάνουν εξιτήριο πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων, ανεπαρκή επικοινωνία μεταξύ των παρόχων, και αδυναμία του ασθενή να συνεχίσει μια σωστή παρακολούθηση.
Τα νοσοκομεία θα πρέπει να φροντίζουν την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και να συμβάλλουν στον προγραμματισμό ραντεβού για την παρακολούθηση.

6. Ανεπαρκής παρακολούθηση του αναπνευστικού ασθενών που παίρνουν οπιοειδή
Οι ασθενείς που λαμβάνουν οπιοειδή βρίσκονται σε κίνδυνο για αναπνευστική καταστολή, η οποία, εάν περάσει απαρατήρητη μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις λανθασμένης εκτίμησης ότι ο ασθενής κοιμάται, όμως παρουσίαζαν αναπνευστική καταστολή. Γι΄ αυτό χρειάζεται να αναπτυχθεί μια σχετική κλίμακα, που θα αξιολογεί το επίπεδο της καταστολής και θα μπορεί να υπάρχει άμεση παρέμβαση, ακόμη και από νοσηλευτή, αρχικά. Ένα τέτοιο μέσο είναι η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση της οξυγόνωσης με οξυμετρία, ή και συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση του αερισμού όταν απαιτείται συμπληρωματικό οξυγόνο.

7. Λάθη φαρμακευτικής αγωγής που σχετίζονται με το βάρος
Προτείνεται η φαρμακευτική αγωγή να υπολογίζεται μόνο με κιλά και να συσχετίζεται το βάρος κατά την εισαγωγή του ασθενούς σε σχέση με το αναμενόμενο βάρος κατά τη χορήγηση της αγωγής.

8. Κάποιο εργαλείο δεν καταμετρήθηκε μετά την επέμβαση...
Το ενδεχόμενο να "ξεχαστεί" κάποιο χειρουργικό αντικείμενο κατά τη διάρκεια της επέμβασης, είναι υπαρκτό, και μπορεί να προκαλέσει διάτρηση, λοίμωξη, πόνο, βλάβη σε άλλα μέρη του σώματος, και θάνατο.
Η καταμέτρηση των χειρουργικών ειδών είναι ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο. 
Τα νοσοκομεία πρέπει να διασφαλίσουν  μια καλή διαδικασία βάσει αποδείξεων για την πρόληψη και να εξασφαλίσουν ότι τα αντικείμενα είναι στη θέση τους και ότι το προσωπικό μπορεί να την  εφαρμόσει. 

9. Ανεπαρκής αντιμικροβιακός έλεγχος
Ασθένειες και θάνατοι από μικρόβια ανθεκτικά  στα αντιβιοτικά είναι παγκόσμια ανησυχία, και οι νέες, μερικές φορές θανατηφόρες λοιμώξεις ανθεκτικών στα φάρμακα εξακολουθούν να αναδύονται. 
Τα προβλήματα περιλαμβάνουν περιττή θεραπεία ασυμπτωματικού ασθενή και πίεση της οικογένειας του ασθενή για συνταγογράφηση φαρμάκων ευρέος φάσματος. Οι μονάδες υγείας πρέπει να εκπαιδεύσουν  παρόχους και καταναλωτές, για τη μικροβιακή αντοχή.
Άλλες βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν την εφαρμογή των βασικών οδηγιών για τη διαχείριση αντιβιοτικών, όπως περιγράφεται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, και ενημέρωση των φροντιστών για την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών με λοιμώδεις ασθένειες.

10. Αδυναμία εφαρμογής κουλτούρας ασφάλειας
Η τελευταία ανησυχία είναι και η καθοριστική για όλες τις παραπάνω. Αν δεν υιοθετείται κουλτούρα ασφάλειας, τότε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κανένα τέτοιο θέμα.
Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να έχουν μια κουλτούρα ασφάλειας που θα τους καλύπτει συνολικά καθ θα διαπερνά κάθε τμήμα. 
Επιπλέον, η δέσμευση στην ασφάλεια πρέπει να είναι ειλικρινής, ορατή, και  να υποστηρίζεται.