Οι επιστήμονες μελέτησαν την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα τις 30 ημέρες μετά το χειρουργείο, για επεμβάσεις που είχαν γίνει το διάστημα Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2015. Συμπεριέλαβαν όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, πλην των οφθαλμολογικών και αυτών που απαιτούσαν τοπική αναισθησία.

Η εργάσιμη ημέρα χωρίστηκε σε τρία τμήματα: Ημέρα (07:30 - 15:29), βράδυ (15:30-23:29) και νύχτα (23:30-07:29).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί νύχτα είχαν 2,17 φορές περισσότερες πιθανότητες θανάτου από όσους είχαν χειρουργηθεί κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας και αυτοί που έκαναν επέμβαση αργά στο τέλος της ημέρας είχαν 1,43 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν, σε σύγκριση με όσους χειρουργήθηκαν τις εργάσιμες ώρες της ημέρας.

«Η μελέτη αποδεικνύει ότι τα χειρουργεία που γίνονται βράδυ και νύχτα σχετίζονται με υψηλότερη θνησιμότητα. Συνεπώς, στην πρόβλεψη του κινδύνου μετεγχειρητικής θνησιμότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως μεταβλητή και ο χρόνος έναρξης χορήγησης της αναισθησίας» αναφέρεται στα συμπεράσματα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ευθύνεται η κόπωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού κατά την αναισθησία και το χειρουργείο, οι καθυστερήσεις στην παροχή φροντίδας, η επάρκεια του προσωπικού του νοσοκομείου στις νυχτερινές βάρδιες ή η κρισιμότητα της κατάστασης του ασθενή, που δεν βοηθά στην αναβολή της επέμβασης.