Με προβληματισμό αλλά και ανησυχία εξετάζουν τις διατάξεις του μνημονίου οι εταιρείες διαχείρισης διαγνωστικών κέντρων καθώς προβλέπουν ότι οι νέες ρυθμίσεις που επίκεινται να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν θα τις επιβαρύνουν σημαντικά.
Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο του νέου μνημονίου ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα αποτελεί η  έως το Δεκέμβριο του 2015,  λήψη περαιτέρω μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα   για να εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων και για τις πιο ακριβές  διαγνωστικές διαδικασίες.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια• 
Επίσης έως τον Ιούνιο του 2017,  οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα.  Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς περίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος. 
Σχολιάζοντας τις προηγούμενες διατάξεις εκπρόσωπος του κλάδου, σημειώνει πρώτον ότι το πολυσυζητημένο μέτρο του claw back όχι μόνο δεν καταργείται αλλά θα ισχύει για μια τριετία ακόμη. Την ίδια στιγμή ο  ΕΟΠΥΥ γίνεται αξιολογητής απόδοσης των συνεργατών του, κάτι που μεσοπρόθεσμα θα χρησιμοποιηθεί όχι για ποιοτικά αποτελέσματα αλλά για κάλυψη γεωγραφικών αδυναμιών του δημοσίου συστήματος
Εκτιμά δε ότι οι νέες συμβάσεις συνεργασίας, θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος με κριτήρια ποιότητας και αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ισχύ των αντισυμβαλλομένων του ΕΟΠΥΥ.
Η δε επικείμενη ανακοστολόγηση  την οποία έχει ηδη εξαγγείλει και προ μνημονίου το Υπουργείο Υγείας θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα και λογικά θα συνδυαστεί με ένα δυσβάσταχτο  rebate.
Επίσης η ίδια πηγή σημειώνει ότι συνεχίσει η καθυστέρηση ένταξης των ιατρικών πρωτόκολλων συνταγογράφησης στην ΗΔΙΚΑ και θα παραμείνουμε αρκετό καιρό με τα απλοϊκά  ποσοτικά όρια που θα προστατεύουν απλά τους κλειστούς προϋπολογισμούς.
Να σημειώσουμε ότι και η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών υγείας αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις οι οποίες θα περιέχονται σε επικείμενες υπουργικές αποφάσεις.