Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη 916 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων τακτικού παραϊατρικού προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας και άλλους φορείς εποπτείας του.
Το σχέδιο της προκήρυξης απεστάλη στο ΑΣΕΠ την περασµένη εβδοµάδα, για να ακολουθήσει η επεξεργασία του αιτήµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής της.
Επιπλέον, ήδη καταχωρίστηκε στο ΦΕΚ 1680 11.08.2015, τεύχος Β΄, η σχετική υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τον -επιπλέον- αριθµό των ατόµων που θα προσληφθούν στους φορείς του υπουργείου Υγείας βάσει των διατάξεων του Νόµου 2643/1998 για τα άτοµα ειδικών κατηγοριών.