Τα απογοητευτικά συμπεράσματα έβγαλαν Σουηδοί επιστήμονες από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζόελ Ομ, και τα ανακοίνωσαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Ρώμη.

Η μελέτη - που έγινε σε 30.000 ασθενείς, που είχαν πάθει, ήδη, ένα έμφραγμα - διαπίστωσε ότι η πιθανότητα ενός δεύτερου ανάλογου επεισοδίου είναι 36% μικρότερη μεταξύ του πλουσιότερου 20%, σε σχέση με το φτωχότερο 20%. Στους χωρισμένους, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο κίνδυνος ενός δεύτερου εγκεφαλικού ή εμφράγματος είναι αυξημένος κατά 14% σε σχέση με τους παντρεμένους.

Από τις 30.000 άτομα που μελετήθηκαν, τα 2.400 (ποσοστό 8%) έπαθαν δεύτερο έμφραγμα ή εγκεφαλικό σε διάστημα τεσσάρων ετών μετά το πρώτο.

Η έρευνα έδειξε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα κάποιου, τόσο απομακρύνεται ο κίνδυνος για ένα δεύτερο επεισόδιο, ενώ, αντίθετα, ο κίνδυνος μεγαλώνει, όσο πιο φτωχός είναι κάποιος. Επίσης τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου κινδυνεύουν λιγότερο από εκείνα με χαμηλή μόρφωση.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι, πλέον, το διαθέσιμο εισόδημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους καρδιολόγους ως παράγοντας κινδύνου και ως δείκτης πρόγνωσης.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι επιβίωσαν από ένα πρώτο έμφραγμα, αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για ένα δεύτερο καρδιαγγειακό επεισόδιο, άσχετα από άλλους παράγοντες κινδύνου.