Αποδοτική όπως φαίνεται είναι η ρύθμιση των εξωσυμβατικών προμηθειών των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών για κάλυψη των δαπανών που τιμολογήθηκαν ως το τέλος Ιουνίου. (εδώ)

Μετά και τη δημοσίευση του νόμου για το λαθρεμπόριο των προϊόντων καπνού (ΦΕΚ 141/Α'/3.8.2016) στον οποίο συμπεριελήφθη η σχετική τροπολογία, (εδώ) οι προμηθευτές έχουν αρχίσει να βλέπουν την έγκριση των ενταλμάτων τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την έναρξη εξόφλησης παλαιότερων προμηθειών.

Όπως επισημαίνεται και στην εισηγητική έκθεση του νόμου, η ρύθμιση προωθήθηκε για τη νομιμοποίηση των δαπανών των νοσοκομείων και ΔΥΠΕ που πραγματοποιήθηκαν ως τις 30/6/2016 και αφορούσαν την κάλυψη των αναγκών τους σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των παρόχων.

H ρύθμιση ήρθε σε συνέχεια της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας για εξόφληση των προμηθευτών, όμως καθώς ταυτόχρονα υπάρχει και η μνημονιακή υποχρέωση είσπραξης του clawback, με την παράταση κάλυψης των εξωσυμβατικών προμηθειών, προτεραιότητα από τα νοσοκομεία έχει δοθεί στο φάρμακο, που για πρώτη φορά φέτος υπόκειται και σε νοσοκομειακό clawback.

Οι φαρμακευτικές λοιπόν είναι αυτές που εξοφλούνται κατά προτεραιότητα, με τους απαραίτητους συμψηφισμούς, ενώ ακολουθούν οι εταιρίες ιατροτεχνολογικού υλικού και μηχανημάτων.

Οι τελευταίες εξοφλούνται σταδιακά, με στόχο κατ΄ αρχήν την ολοκλήρωση πληρωμών για προμήθειες που έγιναν ως τον Οκτώβριο του 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να φθάσει η εξόφληση των τιμολογίων ως τον Μάρτιο φέτος, ώστε να υπάρχει μια πάγια εξόφληση για τις προμήθειες που γίνονται, εντός εξαμήνου.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι με τη σταθεροποίηση που δημιουργείται, και δεδομένου ότι δεν έχουν κλείσει εταιρίες ιατροτεχνολογικών, οι προμηθευτές οίκοι του εξωτερικού, δίνουν πλέον στους αντιπροσώπους τους πίστωση της τάξης των 30-60 ημερών, οπότε υπάρχει δυνατότητα προμήθειας υλικών, ώστε να σταματήσουν τα προβλήματα εφοδιασμού των νοσοκομείων.

Οι ίδιοι παράγοντες υπογράμμισαν ότι η έναρξη των πληρωμών έγινε τον Αύγουστο, μετά και τη δημοσίευση του νόμου, οπότε δόθηκε η δυνατότητα στις εταιρίες να διευθετήσουν χρέη, δάνεια προς τις τράπεζες κλπ. 

Όμως σημείωσαν ιδιαίτερα πως η αγορά έχει συρρικνωθεί συνολικά κατά 40% στα χρόνια της κρίσης με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους να έχουν μειωθεί δραματικά και να υπάρχει δυσκολία ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης.