Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της οικονομικής έγκρισης για τον άμεσο διορισμό 14 επικουρικών ιατρών για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ενημερώνει ότι όσοι από τους ιατρούς επιθυμούν, μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να καταχωρηθούν στον  τηρούμενο  ηλεκτρονικό κατάλογο της  Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. 

Πρότυπα των εντύπων εγγραφής για το ΕΚΑΒ είναι αναρτημένα στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας