Πρόκειται για έναν νέο διπλό ανταγωνιστή του υποδοχέα της ορεξίνης (DORA).

Η απόφαση για την έναρξη του προγράμματος Φάσης II βασίζεται σε άριστα δεδομένα, που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρoκλινικού και κλινικού προγράμματος Φάσης Ι, καθώς και στην πλήρη κατανόηση των δυνατοτήτων του διπλού ανταγωνιστή των υποδοχέων της ορεξίνης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την αρχιτεκτονική του ύπνου. 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σχετικά με το βέλτιστο προφίλ του διπλού ανταγωνιστή του υποδοχέα της ορεξίνης (DORA) έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη μιας ουσίας, που επιδεικνύει ταχεία έναρξη της δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στη φυσιολογική αρχιτεκτονική του ύπνου σε πειραματόζωα. Τα δεδομένα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Φάσης Ι έχουν επιβεβαιώσει το βέλτιστο φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προφίλ για τη χρήση αυτής της ουσίας ως φάρμακο για τον ύπνο, όπως επίσης και την εξαιρετική ασφάλεια και ανοχή.

O Jean-Paul Clozel, MD και CEO της Actelion σχολίασε: «Η αϋπνία δεν αποτελεί ένα απλό πρόβλημα που αφορά μόνο στον καθημερινό τρόπο ζωής, αλλά μια ιατρική πάθηση, που μπορεί να επηρεάσει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική μας υγεία.

Η Actelion έχει πλούσια εμπειρία με τους διπλούς ανταγωνιστές των  υποδοχέων ορεξίνης, έχοντας δείξει πως αυτός ο μηχανισμός μπορεί να αποκαταστήσει το φυσιολογικό ύπνο. Οι προσπάθειες ανακάλυψης νέων φαρμάκων της Actelion έχουν, πλέον, οδηγήσει σε ένα φαρμακευτικό μόριο, που θα μπορούσε να δράσει σε αυτόν τον μηχανισμό. Ο νέος μας διπλός ανταγωνιστής του υποδοχέα της ορεξίνης (DORA) αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες».