Σε νέες περιπέτειες βάζει το νέο μνημόνιο τη φαρμακοβιομηχανία, καθώς η ρητή αναφορά πως «Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης φαρμάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδομένων του προϊόντος αναφοράς» (data protection) σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας» δημιουργεί έντονη ανησυχία και αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.  Η συγκεκριμένη διατύπωση επί της ουσίας αλλάζει το χρόνο προστασίας των πατέντων των πρωτότυπων φαρμάκων, γεγονός που σημαίνει πως στην επικείμενη ανακοστολόγηση πολλά φάρμακα τα οποία θα θεωρηθούν off patent και μάλιστα νωρίτερα απ ότι σε άλλες χώρες θα μειώσουν την τιμή τους κατά 50%. 

Έτσι, παρά τις αρχικές ανεπίσημες διαβεβαιώσεις από στελέχη του Υπουργείου Υγείας πως με το μνημόνιο δεν θα αλλάξει κάτι, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) αποφάσισε να στείλει μια σχετική επιστολή, στον Π. Κουρουμπλή και στην πρόεδρο του ΕΟΦ, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί «Παραβίαση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» 
Σύμφωνα με το νέο νόμο,  «Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς», μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» (data protection period) σύμφωνα με τις διατάξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων», αναφέρεται  στην  παράγραφο  ΣΤ,  του Ν. 4336/2015 για να διευκρινίσει παρακάτω πως «όπου  στις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  τιμολόγησης  φαρμάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» νοείται «η περίοδος προστασίας των δεδομένων  του  προϊόντος  αναφοράς»  . 
Οι φαρμακευτικές –αν και λίγο καθυστερημένα θα λέγαμε- συνειδητοποίησαν ότι αυτή η διάταξη πιθανότατα  καταργεί τα όσα  ίσχυαν έως σήμερα  (Ν.4213/2013) για την τιμολόγηση των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων, με βάση την οποία προστατεύονταν η δραστική ουσία άρα και η τιμή του τελικού προϊόν με την προστασία κατά την έναρξη της κυκλοφορίας του στην αγορά. Αυτό που επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, είναι πως για όσο ισχύει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο αφορά έτοιμα προϊόντα βάσει της γενικής αρχής της νομοθεσίας τη πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, η  προστασία  είναι  απόλυτη.

Από την άλλη, η προστασία δεδομένων, γνωστή με το διεθνή όρο data  protection, αφορά  στην  περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις αρχές αίτηση για την έγκριση γενοσήμου.  Δηλαδή η προστασία των δεδομένων σταματά αρκετά νωρίτερα σε σχέση με την προστασία του τελικού προϊόντος κι αυτό έδινε το δικαίωμα σε μια εταιρεία παραγωγής γενοσήμων να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και εν συνεχεία να προχωρήσει στην παραγωγή αντιγράφου αλλά όχι στην κυκλοφορία του. Έτσι η τιμή ενός πρωτότυπου φαρμάκου μειώνονταν επί της ουσίας όταν κυκλοφορούσε στην αγορά το πρώτο γενόσημο. Τώρα σύμφωνα με τα όσο «υπονοεί» ο νέος νόμος η τιμή θα πέφτει ακόμη κι αν το πρωτότυπο φάρμακο είναι το μόνο που κυκλοφορεί στην κατηγορία του! 

Πέραν της αποκλίνουσας ερμηνείας, όμως, η παραπάνω διατύπωση στο νόμο του Μνημονίου ΙΙΙ μπορεί να μας βάλει σε ευρωπαϊκούς μπελάδες.
Όπως πληροφορούμαστε στην επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ο ΣΦΕΕ τονίζει πως οποιαδήποτε  απόκλιση  από  την κοινοτική νομοθεσία  αποτελεί  ευθεία  παραβίαση  του  Κοινοτικού Δικαίου  και  θα  επιφέρει  σοβαρές  κυρώσεις  σε  βάρος  της  χώρας  μας  από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΕ. 
Η  Ελλάδα έχει, έως τώρα, εναρμονιστεί με τη νομοθεσία της ΕΕ γύρω από τη βιομηχανική  και  εμπορική  ιδιοκτησία  στο  σύνολό  της, αλλά και γύρω από τον τομέα παραγωγής  και κυκλοφορίας  φαρμάκων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου  Κοινοτικού  Κώδικα.
Ο ΣΦΕΕ, λοιπόν, ζητάει από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να τροποποιήσει τις διατάξεις του Παραρτήματος ΣΤ του νόμου του Μνημονίου ΙΙΙ, πριν προχωρήσει η Αριστοτέλους και ο ΕΟΦ σε ανατιμολόγηση, ώστε να αποφευχθούν ουσιαστικές παραβιάσεις των κοινοτικών ρυθμίσεων των ευρεσιτεχνιών των προϊόντων αναφοράς.  

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι πριν από περίπου 2,5 χρόνια το Υπουργείο Υγείας είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει μια παρόμοια διάταξη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των φαρμακευτικών εταιρειών. Τότε οι εταιρείες είχαν επισημάνει το ενδεχόμενο να αποσυρθούν φάρμακα από την αγορά καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και χώρα αναφοράς. Το γεγονός λοιπόν ότι μπορεί στην Ελλάδα οι τιμές να μειωθούν δραστικά επηρεάζει τις τιμές και σε άλλες χώρες και φυσικά αυτό δεν θα μπορεί περάσει χωρίς αντίδραση από τις πολυεθνικές.