Ο κ. Γιαννόπουλος έχει προσωπική επαφή με τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες και ενημερώνεται από "πρώτο χέρι" για τις ανάγκες, αλλά και για τα προβλήματα που προκύπτουν, σε μια προσπάθεια να δίνονται άμεσα λύσεις, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και η παρουσία του εκεί, ήδη έχει δώσει αποτελέσματα.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υποστηρίζει με επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό το Κέντρο, ενώ έχει θέσει σε εφαρμογή όλα του τα πρωτόκολλα, στις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους,  για την προστασία της υγείας των προσφύγων. Η ίδια υποστήριξη παρέχεται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και σε άλλα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, τα οποία έχουν καλυφθεί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Οργανισμού σε ημερήσια βάση καθώς και Κινητές  Μονάδες.