Υπουργική απόφαση μέσω της οποίας θα δοθεί συμπληρωματική επιχορήγηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύψους 43 εκατ. ευρώ για το μήνα Αύγουστο υπέγραψε χθες Πέμπτη 20 -08 ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Συνολικά από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιχορηγήθηκε με το ποσό των 87 εκατ. ευρώ, μετά και την προηγούμενη υπουργική απόφαση, που υπεγράφη στις 6-8 και μέσω της οποίας εγκρίθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού 44 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Με αυτά τα χρήματα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του [όπως πληρωμή φαρμακοποιών Απριλίου και φαρμακείων].
Παράλληλα το Υπουργείο Υγείας στις 12 -08 προχώρησε στην εντολή για επιχορήγηση και κατανομή 60 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. από μισθώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες [προμήθειες υλικών, κ.α.].