“Η φαρμακευτική δαπάνη και η δαπάνη στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό έχει φτάσει στα κατώτερα επίπεδα. Δεν αντέχουμε άλλες μειώσεις. Τυχόν περαιτέρω μειώσεις, θα επιβαρύνουν την ποιότητα στην υγεία του ασθενούς. “ Επιπλέον τόνισε: “Για να έχουμε ένα βιώσιμο μοντέλο στα επόμενα πέντε χρόνια, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το παρατηρητήριο τιμών και τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.), καθώς επίσης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν άμεσα, ένα μοντέρνο σύστημα προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά και όχι αποκλειστικά την τιμή.”

Αυτό τόνισε ο Προέδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος, μιλώντας χθες στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

O Γενικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, GE Healthcare και μέλος της Επιτροπής Εταιριών Ιατροφαρμακευτικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Δεληγιάννης επικεντρώθηκε στο σύστημα διαγωνισμών του δημοσίου στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι δεν είχε ποτέ ως αδύνατο σημείο, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι εφάμιλλο των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών. “Τα κύρια προβλήματα” όπως δήλωσε “επικεντρώνονται στην έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού και στρατηγικής προώθησης της υγείας. Δεν υπάρχει χάρτης ιατρικής τεχνολογίας ανά περιφέρεια αλλά ούτε κεντρική αξιολόγηση τεχνολογίας. Επιπλέον η διαδικασία ενός δημόσιου διαγωνισμού παραμένει ασαφής σε επίπεδο προδιαγραφών και αξιολόγησης, επιτρέποντας διάφορες ερμηνείες με επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό στις γειτονικές μας χώρες χαρακτηρίζεται ως γεγονός αδιαφάνειας με αποτέλεσμα τη δημιουργία ειδικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) κ. Βασίλης Μπαρδής δήλωσε: “Για μια ακόμη φορά ένα σημαντικό συνέδριο λαμβάνει χώρα, με την ιδιαιτερότητα των προτάσεων, της σωστής αξιολόγησης της κατάστασης της οποίας επικρατεί για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η συμμετοχή στο κόστος της περίθαλψης. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, αναδείχθηκε η διαφοροποίηση του ιδιωτικού τομέα στο θέμα της αξιολόγησης και χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρά το γεγονός της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των παρεχόμενων υπηρεσιών στο 23,7% του αντίστοιχου κόστους αποζημίωσης στο δημόσιο τομέα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του clawback και της υποχρεωτικότητας μέσω της σύμβασης για ποιοτική νοσηλεία.”

Ο Αναπληρωτής διοικητής του ΓΝΑ Λαϊκό, κ Φίλιππος Ταραντίλης έκανε αναφορά στην ανάγκη άσκησης τεκμηριωμένης διοίκησης και στους λόγους που το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης έχει αποτύχει. Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη ο τρόπος διοίκησης θα πρέπει να είναι κάθετος, ιεραρχικός και οι αποφάσεις να διαχέονται από πάνω προς τα κάτω. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ανεξαρτησία και αυτονομία των τμημάτων. Επιπλέον τόνισε την ανάγκη ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Ο Ειδικός Διοίκησης Νοσοκομειακών Μονάδων και Στατιστικολόγος κ. Απόστολος Λέτσιος δήλωσε ότι για να μπορέσει να υπάρξει ένα βιώσιμο σύστημα υγείας, θα πρέπει να είναι προσιτό, αποδεκτό από τους πολίτες και να χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα. Με την σειρά τους, οι φορείς χάραξής πολιτικής θα πρέπει να επενδύσουν στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την προώθηση της ενδυνάμωσης και της υπευθυνότητας των πολιτών όπως επίσης και στην αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ανέφερε: “ Τόσο η αποτελεσματικότητά όσο και η αποδοτικότητα των διοικήσεων των Νοσοκομείων  είναι αυστηρά μετρήσιμα μεγέθη, τα οποία το Υπουργείο Υγείας οφείλει να έχει στην διάθεση του. Η συγκριτική μελέτη και ανάλυση αυτών των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη για την στελέχωση των διοικήσεων των Νοσοκομείων καθώς και για την εφαρμογή σε εθνική κλίμακα, βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης οι οποίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα, όταν αυτές οι πρακτικές έχουν εκτιμηθεί ότι συμβάλουν στην δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.”

Η ομιλία του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, κ. Θεόδωρου Κοματά επικεντρώθηκε στην λειτουργία των Νοσοκομείων ως βασικό παράγοντα της οικονομίας του κράτους τονίζοντας ότι: “Η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην παραγωγή του αγαθού «Υγεία» είναι ο μόνος τρόπος για τον έλεγχο δαπανών των Νοσοκομείων και επομένως βασικό εργαλείο για το προσδιορισμό των εσόδων τους από τα νοσήλια.”

Εκπρόσωποι της πολιτικής, ιατρικής, ακαδημαϊκής/επιστημονικής  κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, έδωσαν το παρών στην ετήσια διοργάνωση που έχει ως στόχο κάθε χρόνο να φέρει κοντά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, διευρύνοντας τον διάλογο με σκοπό την κατάθεση προτάσεων για ορθή λειτουργία του αναπτυξιακού τομέα της υγείας. Κατά την διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, δόθηκε βήμα στις οργανώσεις των ασθενών ώστε να περιγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση τους στο σύστημα υγείας και κατέστη σαφές η ανάγκη επιβίωσης των παρόχων υγείας και η επιβίωση των φαρμακευτικών εταιριών.