Αισθητά χαμηλότερη των προϋπολογισμών τους είναι τελικά η χρηματοδότηση των νοσοκομείων την τελευταία 5ετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Η υστέρηση κυμάνθηκε από 59% των προϋπολογισθέντων εσόδων μέχρι και 79% στην καλύτερη περίπτωση και από πλευράς δαπανών, ενώ τα πρώτα χρόνια (2012-2013) οι προϋπολογισμοί τηρήθηκαν και τα έξοδα ήταν τελικά λιγότερα από τα προβλεπόμενα, την προηγούμενη διετία 2014-2015, παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξης του 1,23% πρόπερσι και 12,1% πέρυσι.

Αναλυτικά, το 2012, ήταν η χρονιά με τις μεγαλύτερες περικοπές, αφού προβλέπονταν έσοδα ύψους 2,645 δις. ευρώ και διατέθηκαν τελικά 1,578 δις. ευρώ, δηλαδή το 59% της αρχικής πρόβλεψης, ενώ δεύτερη μεγαλύτερη χρονιά περικοπών ήταν η περσινή όπου σε προϋπολογισμό 2,092 δις. ευρώ, τελικά διατέθηκε το 63,8% της πρόβλεψης, δηλαδή μόλις 1,335 δις. ευρώ. 

Σημειώνουμε εδώ, ότι πέρυσι ήταν και η χρονιά με τον χαμηλότερο προϋπολογισμό, ενώ φέτος η πρόβλεψη φθάνει την χορήγηση 3,119 δις. ευρώ.
Σε ότι αφορά το 2013, επί προϋπολογισμού 3,732 δις. ευρώ, διατέθηκαν τελικά 2,948 δις. ευρώ δηλαδή το 79% των προβλεπομένων, ενώ το 2014, επί προϋπολογισμού 2,536 δις. ευρώ, δόθηκε 1,739 δις. ευρώ, δηλαδή 73,8% της πρόβλεψης.

Εξοδα
Σε ότι αφορά τις δαπάνες το 2012, από πρόβλεψη 2,1 δις. ευρώ, υλοποιήθηκαν έξοδα 2,03 δις. ευρώ, το 2013 από 2,980 δις. δαπανήθηκαν τα 2,904 δις, ενώ το 2014 παρατηρήθηκε υπέρβαση 1,23% στα 1,718 δις. ευρώ από πρόβλεψη 1,697 δις. ευρώ και το 2015, η υπέρβαση έφτασε το 12,1% στα 1,556 δις. ευρώ από πρόβλεψη 1,388 δις. ευρώ. Φέτος η πρόβλεψη δαπανών εκτιμάται στα 2,658 δις. ευρώ.

Στην πορεία των χρόνων, το φάρμακο αντιμετωπίζεται με φθίνοντες προϋπολογισμούς ξεκινώντας από τα 740 εκ. ευρώ, ποσό που μειώνεται σταδιακά μέχρι τα 459 εκ. ευρώ ως πρόβλεψη, πέρυσι, οπότε ήταν και η πρώτη χρονιά υπέρβασης στα 467,5 εκ. ευρώ, γεγονός που δείχνει την αδυναμία περαιτέρω συμπίεσης της ενδονοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Φέτος η πρόβλεψη συνολικά, φθάνει τα 600 εκ. ευρώ.

Φθίνουσα ήταν και η αντιμετώπιση στο υγειονομικό υλικό, που από τα 367 εκ. ευρώ το 2012, περιορίσθηκε στα 272,4 εκ. ευρώ πέρυσι, με αποτέλεσμα φέτος να προβλέπονται 402 εκ. ευρώ, προκειμένου τα νοσοκομεία να μην ξεμείνουν από γάζες και αναλώσιμα!
Σταθερά γύρω στα 60 εκ. ευρώ υπολογίζονται τα ορθοπεδικά υλικά, ενώ τα αντιδραστήρια από τα 163 εκ. ευρώ, μειώθηκαν πέρυσι στα 135 εκ. ευρώ, για να προϋπολογισθούν φέτος στα 140 εκ. ευρώ.

Εντυπωσιακό είναι ότι στις προβλέψεις δαπανών για μισθοδοσία, το 2012 από 200 εκ. ευρώ διατέθηκαν 41 εκ. ευρώ, το 2013 από πρόβλεψη 100 εκ. ευρώ, δόθηκαν 28 εκ. ευρώ, το 2014 από πρόβλεψη 76 εκ. ευρώ δόθηκαν 38 εκ. ευρώ, πέρυσι από 72 εκ. διατέθηκαν τα 60, και φέτος προβλέπονται 62 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, παρατηρείται μια αναντιστοιχία στις προβλέψεις των προϋπολογισμών για «λοιπές υπηρεσίες» που περιλαμβάνουν τις εργολαβικές συμβάσεις, οι οποίες εμφανίζονται σχεδόν διπλάσιες (το 2012 προβλέπονταν 240 εκ. και διατέθηκαν 464 εκ. τελικά, το 2013 προβλέφθηκαν 273 εκ. και δόθηκαν 411 εκ. κοκ, για να καταλήξουμε φέτος σε πρόβλεψη 230 εκ. ευρώ και σε ατομικές συμβάσεις εργαζομένων για την καθαριότητα...

Με τα δεδομένα αυτά, το υπουργείο Υγείας «βάζει πλώρη» για θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλλά και αξιολόγηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται ώστε να εφαρμοστούν αποδοτικότερα μοντέλα διαχείρισης, για την εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης.