Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία αναγεννητικής και προληπτικής ιατρικής Esperite, απέκτησε τα πλήρη δικαιώματα ενός διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας) που επιτρέπει τη  χρήση εξωσωματίων που προέρχονται από μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs), για την αντιμετώπιση φλεγμονωδών και αυτοάνοσων ασθενειών.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesù (OPBG) στη Ρώμη θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικές και προσβάσιμες θεραπείες για ευρύ φάσμα φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων, όπως ο τύπου 1 σακχαρώδης διαβήτης, η αρθρίτιδα, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος του Crohn, η κυστική ίνωση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η εγκεφαλοπάθεια των νεογνών και η τραυματική κάκωση εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.

Τα εξωσωμάτια παίζουν σημαντικό ρόλο στην διακυτταρική επικοινωνία, ρυθμίζοντας τις κυτταρικές διεργασίες του οργανισμού και διαμεσολαβώντας στις αλληλεπιδράεις των ανοσοποιητικών κυττάρων. Έχει αποδειχθεί ότι τα προερχόμενα από MSCs εξωσωμάτια έχουν πιο ειδικές αλληλεπιδράσεις με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ιδίως με τα Β-λεμφοκύτταρα, σε σύγκριση με τα κύτταρα απ’ όπου προέρχονται.

Τα εξωσωμάτια παρουσιάζουν μία δοσοεξαρτώμενη επίδραση στην αναχαίτιση κυρίως των Β-λεμφοκυττάρων. Αυτό θα επιτρέψει την ακριβέστερη ρύθμιση της ανοσοποιητικής αντίδρασης με τη χρήση εξωσωματίων σε πολλαπλές κλινικές εφαρμογές. Οι ανοσοκατασταλτικές και ανοσορρυθμιστικές επιδράσεις των εξωσωματίων μπορεί να ενισχυθούν με ειδικές συνθήκες καλλιέργειας των MSCs και με την προσθήκη μορίων, που ενώνονται με τα εξωσωμάτια, όπως η αννεξίνη.

Τα εξωσωμάτια μπορεί να έχουν κλινικές εφαρμογές ως βιολογικοί δείκτες για την παροχή πρόγνωσης σε ποικίλες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης του καρκίνου και για την απελευθέρωση φαρμάκων σε πολύ ειδικούς στόχους, μειώνοντας τις απαιτούμενες δόσεις και προλαμβάνοντας τις εκτός στόχου ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πατέντα καλύπτει τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αποτελούνται ή περιλαμβάνουν εξωσωμάτια για να κατευθύνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα σε συγκεκριμένους ιστούς.

Αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον τα εξωσωμάτια θα αποτελέσουν ζωτικής σημασίας εναλλακτική λύση στις αλλογενείς θεραπείες με βλαστικά κύτταρα.

Τι ακριβώς είναι τα εξωσωμάτια

Τα εξωσωμάτια είναι κυστίδια μεγέθους νανομέτρων (μικροκυστίδια), που εκκρίνονται από διάφορα είδη κυττάρων in vivo και in vitro. Περιέχουν πρωτεϊνες, αυξητικούς παράγοντες, mRNA και άλλα μόρια, υπεύθυνα για τις θεραπευτικές επιδράσεις των βλαστικών κυττάρων. Μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να απελευθερωθούν σε διάφορους ιστούς και σε όργανα in vivo. Τα εξωσωμάτια δεν διαθέτουν αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA, γεγονός που μειώνει την ανοσοποιητική αντίδραση και τα καθιστά καθολικό ξενιστή για την απελευθέρωση φαρμάκων. Επομένως, αναμένεται ότι οι κλινικές μελέτες και οι διαδικασίες έγκρισης και εποπτείας θα είναι ταχείες για τα ιατρικά προϊόντα που περιέχουν εξωσωμάτια.

Ο Marcin Jurga, R&D Manager του «The Cell Factory» δήλωσε: «Ο τομέας της αναγεννητικής ιατρικής χρειάζεται πολλαπλά εργαλεία για να παράσχει αποτελεσματικές θεραπείες για διαφορετικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Η θεραπευτική δυναμική των μεσεγχυματικών / στρωματικών κυττάρων είναι καλά τεκμηριωμένη σε αρκετές κλινικές μελέτες. Τα εξωσωμάτια παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό νέων θεραπειών, την παραγωγή βιοενεργών τεχνητών ιστών και εμφυτευμάτων, και τις μη-επεμβατικές μεθόδους απελευθέρωσης φαρμακευτικών ουσιών. Η τεχνολογία αυτή θα παράσχει ασφαλέστερες και πιο προσιτές θεραπείες για τους ασθενείς».

Ο Frederic Amar, CEO του ομίλου ESPERITE δήλωσε: «Η Esperite πρωτοπορεί με νέες τεχνολογίες στην αναγεννητική ιατρική, για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθένειες των ανθρώπων. Εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να μεταμορφώσουμε τις προδιαγραφές της υγειονομικής περίθαλψης. Η τεχνολογία των εξωσωματίων θα επιτρέψει νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, πιο προσβάσιμες και οικονομικώς πιο προσιτές. Η Esperite επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ηγετικής δύναμης στην αναγεννητική ιατρική».