Ευρεία σύσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων (Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπ. Προστασίας του πολίτη-ΚΕΠΟΜ, ΚΕΕΛΠΝΟ), διεθνών οργανισμών (Υ.Α. του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός) και ανθρωπιστικών οργανώσεων (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, IMC Hellas, Adventist Help, IRC), που παρέχουν υγειονομική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών.

Στη σύσκεψη συνομολογήθηκε η μέχρι τώρα άριστη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στον τομέα της υγειονομικής διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Επικροτήθηκε δε και η σημερινή πρωτοβουλία συντονισμού των δράσεων με αφορμή και το πρόγραμμα έκτακτης χρηματοδότησης της Γεν. Δ/νσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δικαιούχο το Υπ. Υγείας.

Το ΕΚΕΠΥ θα συνεχίσει να επιτελεί συντονιστικό ρόλο, βάσει της Υπουργικής Απόφασης (Α.Π 1188/16.03.2016 (ΑΔΑ 7ΜΕ5465ΦΥΟ-8ΩΣ) και θα μεριμνήσει για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, οργανωμένων υγειονομικών δράσεων και τον προγραμματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού ανά Κέντρο Φιλοξενίας.