Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα καταγράφονται το ιατρικό ιστορικό τους, η προδιάθεση σε καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος, η κατάθλιψη, οι διατροφικές τους συνήθειες, καθώς και η συμβολή της ψυχολογίας στην πρόληψη και στη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να κλείσουν ραντεβού όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, τηλ. 2132050087 και 2132050006.

Το πρόγραμμα γίνεται με συνεργασία του Δήμου Πεντέλης και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.