Το σημαντικότερο βήμα στην πορεία διαμόρφωσης ενός συστήματος υγείας που να βασίζεται στην καταγραφή των ελλήνων ασθενών, επιτυγχάνεται με τη δημιουργία του Μητρώου Ασθενών  (registry) με Ηπατίτιδα C, την οποία ανακοίνωσαν ο ΕΟΠΥΥ και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, προαναγγέλλοντας παράλληλα και την δημιουργία των επόμενων Μητρώων.
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του μητρώου για τους ασθενείς ορίστηκε η 14η Σεπτεμβρίου. Το registry αναπτύχθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου, με σκοπό την καταγραφή συγκεκριμένων, κρίσιμων κλινικά, επιδημιολογικών ατομικών δεδομένων, την αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων αποτελεσμάτων για ένα πληθυσμό-στόχο και την υποστήριξη εμπεριστατωμένης απόφασης για τη δίκαιη κατανομή των πόρων.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, “ο ΕΟΠΥΥ με τον παρόν μητρώο στοχεύει στη συλλογή τεκμηριωμένης πληροφορίας για: α) τη συχνότητα της πάθησης, β) τα χαρακτηριστικά των ασθενών, γ) την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης πρόσβασης στη θεραπεία και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από αυτήν. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμους (ποσοτικοποιημένους) δείκτες αποτελέσματος για: α) τη θεραπεία και αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, β) τη δευτερογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και γ) την πρωτογενή πρόληψη”.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντός, το μητρώο διασφαλίζει ώστε η  συνταγογράφηση εξαιρετικά ακριβών θεραπευτικών σχημάτων να γίνεται μόνο σε ασθενείς που την έχουν ανάγκη ενώ διασφαλίζει την καταγραφή σημαντικών επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων, τα οποία θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών των ασθενειών"
“Το registry για την Ηπατίτιδα C υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ και βάση των αναγκών και των προτεραιοτήτων που έθεσε η ιατρική κοινότητα“, υπογραμμίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Παν. Πελοποννήσου, Κ. Σουλιώτης, επιστημονικός υπεύθυνος  του έργου, μαζί με τον καθηγητή Αγγ. Χατζάκη. Ο κ. Σουλιώτης συμπληρώνει ότι "Πέραν του πόσοι πάσχουν στη χώρα μας, θα γνωρίζουμε και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που διατρέχουν, ποια είναι τα κλινικοεργαστηριακά τους χαρακτηριστικά, ποια θεραπεία λαμβάνουν και ποια είναι η έκβαση της. Επίσης τα μητρώα θα επιτρέπουν στον ΕΟΠΥΥ να διεξάγει πιο αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρίες".
Σημειώνεται πως η συμπλήρωση του Μητρώου θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ασθενείς με ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες στη διεύθυνση: www.hepcregistry.gr , ενώ αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, www.eopyy.gov.gr.