Μια καινούρια δυσάρεστη θέση απέκτησε η χώρα μας ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, μετά την Τουρκία και την Ιταλία. Τους NEETs (No Employment Education Training). Πρόκειται για νέους 15-29 ετών, που εγκατέλειψαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή μορφωμένους, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι όμως άνεργοι και πάνω από τα δύο τρία αυτών, δεν ψάχνουν κάν για δουλειά, εν μέσω κρίσης. Αιτία είναι ότι η τελευταία κατέστρεψε μία στις 10 θέσεις εργασίας που κάλυπταν νέοι αυτών των ηλικιών.

Οι ΝΕΕΤs αποτελούν ένα πληθυσμό 40 εκ. ατόμων στις χώρες του ΟΟΣΑ, και δεδομένης της έλλειψης κρατικής υποστήριξης, ασκούν πιέσεις στις οικογένειές τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο φτώχειας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ "Society at a glance 2016", η οικονομική κρίση του 2007-2008 χτύπησε τους νέους δυσανάλογα σκληρά.

Συνήθως δούλευαν σε προσωρινές εργασίες ή με δεδομένη την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, αυτή την ώρα πασχίζουν για να βρουν δουλειά.

Και η βραδύτατη ανάκαμψη δεν τους ευνοεί στην εξεύρεση εργασίας, καθώς η απασχόληση των ατόμων 15-29 ετών μεταξύ των ετών 2007-2015 έπεσε 8% και τώρα η συνολική μόνο απασχόληση έχει παρουσιάσει μια ελάχιστη βελτίωση.

Οι πιο καταστροφικές απώλειες καταγράφηκαν στην Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα, που είδαν την απασχόληση των νέων να μειώνεται στο μισό.

Όσο για την Πορτογαλία, Σλοβενία, Ιταλία και Λετονία, οι απώλειες κυμάνθηκαν μεταξύ 25-30%. Στη Γαλλία και τις ΗΠΑ η απασχόληση των νέων έπεσε σε μικρότερα ποσοστά, ενώ αυξήθηκε κατά 38% στο Λουξεμβούργο και κατά 20% στη Χιλή.

Τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν αυτοί με τα χαμηλότερα επίπεδα μόρφωσης (μέχρι και το Γυμνάσιο), ενώ τα ποσοστά απασχόλησης συνήθως αυξάνονται όταν συνδυάζεται η δουλειά με τις σπουδές ή την επιμόρφωση. Στην Ισλανδία, Ελβετία και Ολλανδία, πάνω από τους μισούς φοιτητές απασχολούνται, αν και στην Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία ή Σλοβακία, απασχολείται μόνο ένας στους 20 φοιτητές. Για την παραμονή όμως στην εκπαίδευση, χρειάζεται απασχόληση κάτω των 15 ωρών την εβδομάδα.

Το κόστος των NEETs επιβαρύνει σημαντικά τις οικονομίες των χωρών τους και σύμφωνα με την έκθεση, "κοστίζουν" στην Τουρκία το 3,4% του ΑΕΠ της και στην Ελλάδα το 2% του ΑΕΠ της, λόγω των χαμηλών ημερομισθίων. Στο Βέλγιο που διατηρεί μέσα ημερομίσθια, η επίπτωση φτάνει το 1,4% του ΑΕΠ της, όσο περίπου της Ιταλίας, παρότι τα ποσοστά των NEETs στην Ιταλία είναι διπλάσια του Βελγίου (13% και 26%, αντίστοιχα).

Κατά μέσο όρο, σχεδόν οι μισοί νέοι αντιμετωπίζουν την έξοδό τους από την απασχόληση, εκπαίδευση ή επιμόρφωση για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, στη διάρκεια μιας τετραετίας. Το εύρος όμως ποικίλει, από την Νορβηγία όπου το 73% των νέων δεν βρέθηκαν ποτέ στη θέση των NEETs την περίοδο 2009-2012, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 41%. Στην Ελλάδα, η πιθανότητα ένας νέος να ενταχθεί στην κατηγορία των NEETs είναι 30%.

Και μπορεί λόγω του νεαρού της ηλικίας τα προβλήματα υγείας να μην είναι μεγάλα, όμως το 7% δηλώνει κακή υγεία, ενώ πάνω από το 20% δηλώνει περιορισμούς στις ημερήσιες δραστηριότητες λόγω υγείας. Το κυριότερο πρόβλημα είναι τα ψυχολογικά προβλήματα από την αδυναμία εξεύρεσης εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές, εντοπίζονται σε ηλικίες 15-24 ετών, γεγονός που εξηγεί την εγκατάλειψη του σχολείου.