Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 1500 ενήλικες, οι γυναίκες αξιολογούν τον εαυτό τους ως λιγότερο υγιείς, παρόλο που τείνουν να ζουν περισσότερο, ενώ οι άνδρες θεωρούν τους εαυτούς τους ως εξαιρετικά υγιείς, ενδεχομένως γιατί είναι πιθανότερο να μην αναζητούν ιατρική βοήθεια.

Όσον αφορά στην παχυσαρκία, οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες για τις επιπτώσεις της νόσου στην υγεία τους, συγκριτικά με τους άνδρες, και γι’ αυτό αποφασίζουν συχνότερα πιο δραστικές λύσεις για την αντιμετώπισή της. Τέτοιες είναι οι βαριατρικές επεμβάσεις για την απώλεια του πλεονάζοντος βάρους.

«Οι γυναίκες είναι γενικά πολύ πιο επιμελείς από τους άνδρες σε θέματα που άπτονται της υγείας τους, όπως άλλωστε και της υγείας των οικείων τους, ενδεχομένως λόγω της φύσης τους. Σκέφτονται τη μελλοντική υγεία τους, καθώς είναι περισσότερο ενημερωμένες για τις συνέπειες της παχυσαρκίας στον οργανισμό, οι οποίες αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης έχουν πρότυπα ομορφιάς και δεν παύουν ποτέ να επιδιώκουν» διευκρινίζει ο γενικός χειρουργός και ειδικός σε θέματα παχυσαρκίας Δρ. Γιώργος Σπηλιόπουλος.

Η μελέτη, που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, κατάφερε να εντοπίσει δημογραφικούς, κοινωνικοοικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στη ύπαρξη της σημαντικής στατιστικής διαφοράς, που υπάρχει μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, που υποβάλλονται σε βαριατρικές επεμβάσεις.

Ειδικότερα, στους παράγοντες που επηρεάζουν την παρατηρημένη ανισότητα υποβολής των δύο φύλων σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, περιλαμβάνονται η χειρουργική καταλληλότητα, η ηλικία, η ασφαλιστική κάλυψη, η ευαισθητοποίηση για την υγεία και η αντίληψη της εικόνας του σώματος.

Ορμώμενος από τα ευρήματα, ο Δρ. Σπηλιόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους άνδρες για την ελλιπή ενημέρωσή τους και επισημαίνει την ανάγκη ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τις επιπλοκές που επιφέρει η παχυσαρκία στην υγεία τους, μεταξύ των οποίων είναι ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, η άπνοια ύπνου και η αρθρίτιδα.

«Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ανδρών είναι ικανοποιημένη από την υγεία της, όπως έχει καταδείξει, άλλωστε, και μελέτη του Πανεπιστημίου του Κάνσας, οι παχύσαρκοι άνδρες πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για έλεγχο του βάρους τους. Έχουν μια λανθασμένη αντίληψη για το σώμα τους, θεωρούν τον εαυτό τους άτρωτο ως κάποια ηλικία, με συνέπεια να μην αναζητούν εγκαίρως τη συνδρομή της ιατρικής, προκειμένου να αποφύγουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας αργότερα στη ζωή τους. Και η βαριατρική χειρουργική μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των παθήσεων, που σχετίζονται με την παχυσαρκία» τονίζει ο Δρ. Σπηλιόπουλος.

Όταν, όμως, ξεκινήσει η φθορά του σώματος λόγω ηλικίας και κάνουν την εμφάνισή τους παθήσεις, που σχετίζονται με την παχυσαρκία και που υποχρεώνουν σε ριζικές αλλαγές στη ζωή τους, οι παχύσαρκοι, ακόμα και οι υπέρβαροι άνδρες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου τους. Τότε η ψαλίδα στενεύει. Και πάλι, όμως, οι γυναίκες που επιλέγουν να χειρουργηθούν για να πετύχουν ένα φυσιολογικό βάρος είναι πολύ περισσότερες. Η αναλογία 80 προς 20% μετατρέπεται σε 70 προς 30%.  

Ένας άλλος πιθανός λόγος για το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών, που υποβάλλεται σε βαριατρική χειρουργική είναι η μεγαλύτερη καταλληλότητα. Σημαντικό, όμως, ρόλο στην αναλογία ανδρών / γυναικών, που υποβάλλονται σε επέμβαση απώλειας βάρους, παίζει και η οικονομική κατάστασή τους, καθώς σε χώρες με χαμηλότερο μέσο εισόδημα έχει παρατηρηθεί σημαντικά υψηλότερο ποσοστό γυναικών που παίρνουν την απόφαση να χειρουργηθούν.

Το ίδιο και ορισμένες εθνικές ομάδες, εύρημα που δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένες πολιτιστικές και φυλετικές διαφορές που μπορεί να επιτείνουν αυτή την ανισότητα.