Προετοιμασίες για τη γενική ανακοστολόγηση του τέλους του έτους ξεκινούν ήδη στον ΕΟΦ, πριν κάν δημοσιευθεί από το υπουργείο Υγείας το προηγούμενο δελτίο τιμών με τα καινούρια φάρμακα που περιμένουν να μπουν στην αγορά.

Το τμήμα τιμολόγησης του ΕΟΦ, ανήρτησε κατάλογο με όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν πάρει τιμή για την εγχώρια αγορά, (φθάνουν τα 9.707 ιδιοσκευάσματα) και κάλεσε όλες τις φαρμακευτικές  μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα να καταθέσουν παρατηρήσεις για προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων.

Ενημέρωσε επίσης, ότι για την επικείμενη ανακοστολόγηση, οι τιμές θα υπολογιστούν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 3ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΕΟΦ σημειώνει τα εξής: "με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση αναρτάται σήμερα 11-10-2016 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ο Κατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν. 

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων, υποβάλλοντας αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες μεταβολής διοικητικών στοιχείων όπως διαδικασίες μετονομασίας ή αλλαγής ΚΑΚ. 

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://services.eof.gr/myeof/
Η έναρξη υποβολής ορίζεται η 11-10-2016 με ημερομηνία λήξης έως και 13-10-2016 (μέχρι 24:00).

Για την υποβολή στοιχείων/φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, όπου με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση η ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της 3ης Οκτωβρίου 2016".

Η διαδικασία
Κατά την επικείμενη ανακοστολόγηση, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η σταδιακή μείωση των τιμών των φαρμάκων όπως ορίζουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, κατεβάζοντας τις τιμές μέχρι τα 7 ευρώ για τα πρωτότυπα που χάνουν την πατέντα τους και μέχρι 4 ευρώ για τα γενόσημά τους. 

Εντούτοις δεν είναι γνωστό ακόμη τι θα προβλέπει η νέα σχετική υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση, δεδομένου ότι η επιτροπή φαρμάκου που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, παρότι ο στόχος που έχει τεθεί αφορά το τέλος του μηνός.

Στη συζήτηση, κεντρικό στοιχείο αποτελεί το θέμα του clawback, καθώς το όριο δαπανών για φαρμακευτική περίθαλψη έχει πέσει πολύ χαμηλά, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης - πολύ περισσότερο της πολυφαρμακίας- με αποτέλεσμα οι διαφορές που προκύπτουν από την αυξημένη κατανάλωση φαρμάκων στη χώρα να στέλνονται στη φαρμακοβιομηχανία να πληρώσει ... το λογαριασμό.

Απ΄ότι υπολογίζεται, το φετινό clawback θα φθάσει το 30% των πωλήσεων των φαρμάκων, με αποτέλεσμα να τίθενται αιτήματα εξαίρεσης των εμβολίων, ειδικών θεραπειών κλπ, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση που προκύπτει από τον κλειστό προϋπολογισμό του 1,945 δισ. ευρώ για την εξωνοσοκομειακή κατανάλωση και των 570 εκ. ευρώ για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Έτσι, οι προσπάθειες της νεοσυσταθείσας επιτροπής, στρέφονται στην τεκμηρίωση του προβλήματος που έχει ανακύψει, ώστε κατ΄ αρχήν να εξαιρεθούν μια σειρά από κατηγορίες προϊόντων εκτός του κλειστού προϋπολογισμού, και ενδεχομένως και να τεθεί θέμα αύξησης του προϋπολογισμού αυτού, προκειμένου να καλύπτονται οι ασθενείς με ασφάλεια για την εφαρμογή των θεραπειών τους.

Το αποτέλεσμα της επιτροπής αυτής, φαίνεται πως θα προσδιορίσει και τα δεδομένα της επικείμενης ανακοστολόγησης του τέλους της χρονιάς, τα οποία θα αποτυπωθούν στη νέα υπουργική απόφαση περί τιμολόγησης, για να προχωρήσει περαιτέρω η υποχρεωτική διαδικασία.