Σε 2440 προσλήψεις προχωρά το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη οργανικών θέσεων στο σύστημα υγείας, μια διαδικασία η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 2016. Ειδικότερα χθες υπογράφηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) με την οποία εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 2.440 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι 2.440 κενές οργανικές θέσεις κατανέμονται ως εξής:
•    1.110 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού
•    600 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ
•    550 θέσεις  διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
•    100 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ
•    80 θέσεις για τους οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Πιο αναλυτικά:
-    20 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για τη στελέχωση προγραμμάτων για τις εξαρτήσεις για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης» του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου».
-    25 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στον ΟΚΑΝΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
-    35 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων,  στο ΚΕΘΕΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό: « Με την απόφαση αυτή υλοποιείται η δέσμευση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για τη σταδιακή κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, διασφαλίζοντας την επιβίωση των υποστελεχωμένων τμημάτων/κλινικών και την αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης.»