Πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη για την περίθαλψή τους, προβλέπεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλεια του ΕΚΑΣ, τόσο για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ που έχασαν το επίδομα, όσο και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας σε απάντηση δημοσιευμάτων, που αναφέρουν ότι δεν έχουν ληφθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την απώλεια του ΕΚΑΣ.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας παρατίθεται και η σχετική επιστολή του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, προς τις μονάδες ΠΕΔΥ, το ΚΜΕΣ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τους  Διοικητές των ΔΥΠΕ και την ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η διάταξη αυτή έχει ισχύ από 01/08/2016. 

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΕΟΠΥΥ στους παραπάνω φορείς αναφέρει τα εξής "Θέτουμε υπόψη σας ότι στο άρθρο 31 του νόμου 4411/2016 προβλέπεται ότι όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. 
Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-8-2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1-1-2020".