Πληρωμές 800-900 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει η Κυβέρνηση, με πρόχειρους λογιστικούς ελέγχους και συμψηφισμούς με τα clawback και rebate που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη.

Με νέα τροπολογία που συζητήθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπεται η χρηματοδότηση μέσω κρατικού προϋπολογισμού με επιπλέον 514 εκ. ευρώ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της συμπληρωματικής διάταξης αυτής, ενώ συνολικά και με το άρθρο 53 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου "Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις", το ύψος των καταβολών από τον ΕΟΠΥΥ αναμένεται να κυμανθεί στα 800-900 εκ. ευρώ.

Και οι δύο διατάξεις προβλέπουν την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 30.4.2016, για παρόχους στους οποίους υπάρχει ακόμη ένα 10% υπόλοιπο οφειλής από τα προηγούμενα έτη ή ακόμη και το σύνολο της οφειλής σε κάποιους παρόχους για το 2013-2014.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, αναμένεται τόνωση της αγοράς από την ενίσχυση με ρευστό, δυνατότητα των παρόχων να καταβάλλουν το clawback και rebate μέσω συμψηφισμών χωρίς να υποστούν οικονομική "ασφυξία" οι πάροχοι που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να συνεχίσει η καταβολή εισφορών από τα ταμεία στον ΕΟΠΥΥ, ώστε τελικά ο ΕΟΠΥΥ φέτος να εισπράξει 4 δισ. ευρώ από εισφορές, για να μπορέσει να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του προς τα νοσοκομεία - ήδη έχει καταβάλλει 210 εκ. ευρώ για νοσήλια.

Σύμφωνα με την νέα τροπολογία, προβλέπεται η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1.1.2012 - 31.1.2016, εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από αξιώσεις τόκων υπερημερίας, ένδικων μέσων κλπ.

Οι πληρωμές θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως τις 30 Ιουνίου 2017, ύστερα από διαδικασία πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.
Σε ότι αφορά την περίπτωση των ελέγχων μέσω ελεγκτικών εταιριών το 2013, οι πάροχοι που είχαν υπαχθεί στη διαδικασία αυτή εξαιρούνται, εφόσον ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία με την υποβολή τελικού πορίσματος στον ΕΟΠΥΥ ως το τέλος του μηνός (31.10.2016).

Εάν έχει υποβληθεί μέχρι τότε μόνο έκθεση ευρημάτων, τότε δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει και να ολοκληρώσει ο ίδιος τον οριστικό έλεγχο.

Το ΕΚΑΒ
Σε ότι αφορά το ΕΚΑΒ, τροπολογία του υπουργείου Υγείας (εδώ) προβλέπει χρηματοδότησή του με το 0,86% των δαπανών υγείας (εξαιρείται η φαρμακευτική δαπάνη), από κωδικούς του ΕΟΠΥΥ για τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την εξόφληση χρεών του ΕΚΑΒ ύψους άνω των 100 εκ. ευρώ από τη δεκαετία του '80, για αεροδιακομιδές. Η διάταξη θα έχει εφαρμογή από την 1.1.2012, αναδρομικά και γι΄ αυτό προβλέπεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με 48 εκ. ευρώ.

Με την τροπολογία προβλέπεται η πληρωμή για τη χρήση του ΕΚΑΒ από αλλοδαπούς, μέσω των ασφαλιστικών τους φορέων και πρεσβειών , εκτός αν υπάρχει διμερής συμφωνία που να ρυθμίζει την περίθαλψή τους διαφορετικά.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο ΕΚΑΒ για σύναψη συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρίες μεταφορών εφόσον τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

Η δυνατότητα αυτή προκάλεσε ένταση και κινητοποίηση των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για θεσμοθέτηση της ιδιωτικοποίησης του Κέντρου.