Τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε σχολεία της περιοχής τους (παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια) θα πραγματοποιούν από τη φετινή σχολική χρονιά οι οδοντίατροι των δημόσιων δομών υγείας.

Στις περιπτώσεις που κάποια παιδιά  χρήζουν περεταίρω παρακολούθησης, θα παραπέμπονται στις δημόσιες οδοντιατρικές μονάδες, ενώ σε όλους τους μαθητές θα χορηγείται ιατρική βεβαίωση. 

Επιπλέον, οι οδοντίατροι θα πραγματοποιούν στα σχολεία που επισκέπτονται, ενημερώσεις για τη στοματική υγιεινή και θα διανέμουν έντυπα οδηγιών που θα απευθύνονται στους γονείς. 

Την απόφαση αυτή πήρε η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων Οδοντιατρικής Φροντίδας των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την αναδιάρθρωση και βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν τα χρόνια προβλήματα της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την έλλειψη προσωπικού, ζητήματα εξοπλισμού, εφοδιασμού με αναλώσιμα, τους μεγάλους χρόνους αναμονής κ.α.  Αντικείμενο  ιδιαίτερης αναφοράς αποτέλεσαν ζητήματα όπως ο συντονισμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και ο διαχρονικός χαρακτήρας δράσεων αγωγής - προαγωγής  και πρόληψης στοματικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παιδικές ηλικίες. 

Στο πλαίσιο της νέας εξωστρεφούς φιλοσοφίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και με στόχο τον προσανατολισμό στην οδοντιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων αποφασίστηκε οι οδοντίατροι των δημόσιων δομών να πραγματοποιούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε σχολεία της περιοχής ευθύνης τους (παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια). Στις περιπτώσεις που κάποια παιδιά  χρήζουν περεταίρω παρακολούθησης, θα παραπέμπονται στις δημόσιες οδοντιατρικές μονάδες ενώ σε όλους τους μαθητές θα χορηγείται ιατρική βεβαίωση. Επιπλέον, οι οδοντίατροι θα πραγματοποιούν στα σχολεία που επισκέπτονται, ενημερώσεις για τη στοματική υγιεινή και θα διανέμουν έντυπα οδηγιών που θα απευθύνονται στους γονείς. 

Αφετηρία της παρέμβασης θα αποτελέσει το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας , όχι μόνο ως προς το συντονισμό και υλοποίηση των σχετικών δράσεων εντός των σχολικών μονάδων, αλλά και ως προς την εκπόνηση και αξιοποίηση του κατάλληλου υλικού και τον συνεργατικό ρόλο των εκπαιδευτικών σε αυτήν την προσπάθεια. 

Η αξιοποίηση των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας προς την κατεύθυνση κάλυψης του σχολικού πληθυσμού αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας αφετηρία της συνολικής προσπάθειας ανασυγκρότησης της οδοντιατρικής φροντίδας στη χώρα, που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμμα του συστήματος υγείας.