Ανακόπτεται σταδιακά το "ρεύμα προτίμησης" του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή την τελευταία τριετία σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, για τα έτη 2010-2015, όπως προκύπτουν από την άντληση στοιχείων από την Πανελλήνια Ένωση Φυσικοθεραπευτών.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2015 ο αριθμός των Φυσικοθεραπευτών αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό της  τάξης του 9%, από το 2010 ως το 2013, ο ρυθμός αυτός ανακόπηκε δραστικά από το 2013 στο 2014 καθώς περιορίστηκε στο 3%, ενώ από το 2014 στο 2015 οι φυσικοθεραπευτές αυξήθηκαν κατά 6%.

Σημαντικός λόγος όπως φαίνεται είναι οι περιορισμένοι πόροι του προϋπολογισμού Υγείας για την φυσικοθεραπεία, αφού ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 1,3%, έναντι 3% στα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2015 οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές δεν πληρώθηκαν για 5 από τους 12 μήνες για υπηρεσίες που προσέφεραν στους ασφαλισμένους, συνέχισαν όμως αυτούς τους 5 μήνες να πληρώνουν λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Επιπλέον, ο κλάδος υπόκειται σε rebate και clawback, παρότι η απόρριψη τιμολογίων δεν ξεπερνά το 0,85%, αφού στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχει προϋπαρξει παραπομπή από ειδικό γιατρό.

Η πλειοψηφία των Φυσικοθεραπευτών εργάζεται στην Περιφέρεια Αττικής (45,5%), με δεύτερη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,3%) και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα (5,4%), η Θεσσαλία (5,3%) και η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (5%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5% με τα μικρότερα ποσοστά στις περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και στη Δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά, το 2010 υπήρχαν 5.118 φυσικοθεραπευτές, από τους οποίους οι 2.360 στην Αττική και οι 841 στην Κεντρική Μακεδονία.

Το 2011 αυξήθηκαν σε 5.582 φυσικοθεραπευτές, από τους οποίους οι 2.543 στην Αττική και οι 973 στην Κεντρική Μακεδονία.

Το 2012 οι φυσικοθεραπευτές έφτασαν τους 6.097, από τους οποίους οι 2.767 στην Αττική και οι 1.054 στην Κεντρική Μακεδονία, το 2013 τους 6.629, από τους οποίους οι 3.065 στην Αττική και οι 1.115 στην Κεντρική Μακεδονία, το 2014 τους 6.800 (3.087 στην Αττική, 1.168 στην Κεντρική Μακεδονία) και το 2015 τους 7.213. Στην Αττική βρίσκονται οι 3284 και στην Κεντρική Μακεδονία οι 1.249.