Τη μη επιβάρυνση των ασθενών που μεταφέρονται με τα ιδιωτικά ασθενοφόρα στη χώρα με άμεσο ή έμμεσο κόμιστρο, υπογραμμίζει εγκύκλιος που απέστειλε χθες ο Υπουργός Υγείας κ. Κουρουμπλής προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Όπως σημειώνεται, είχαν προηγηθεί καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και κυκλοφορίας των ιδιωτικών ασθενοφόρων.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου μπορούν να κυκλοφορούν ιδιωτικά οχήματα μεταφοράς ασθενών και συγκεκριμένα,  άδεια για τη λειτουργία δίνεται στις εξής περιπτώσεις:
Σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες, σε ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια που διαθέτουν εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις, σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης που λειτουργούν εκτός νοσοκομείων και κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο “βοήθεια”.
Για να μπορούν να λάβουν άδεια λειτουργίας ασθενοφόρου, οι παραπάνω φορείς πρέπει να έχουν προηγουμένως πάρει βεβαίωση από το ΕΚΑΒ ότι το ασθενοφόρο τους πληροί τις προδιαγραφές.

Οι υπεύθυνοι των φορέων πρέπει, επίσης, να υποβάλουν στο ΕΚΑΒ υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων και των υποχρεώσεων σχετικά με τη στελέχωση του ασθενοφόρου και τη διακίνηση ασθενών ή τραυματιών.
Οι όροι αυτοί προβλέπουν ότι το ασθενοφόρο πρέπει να έχει οδηγό και συνοδηγό, με τουλάχιστον τον συνοδηγό να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών.
Προβλέπουν, επίσης, ότι το ασθενοφόρο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών, χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου.