Σε ισχύ είναι πλέον η νέα απόφαση για την κοστολόγηση των 86 νέων διαγνωστικών εξετάσεων και η ανακοστολόγηση της αρθροσκόπησης και του PET-CT, μετά τη δημοσίευσή τους στη Διαύγεια χθες και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προηγούμενες ημέρες.

Η απόφαση προβλέπει μείωση της τιμής στη διενέργεια τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων με υπολογιστική τομογραφία στα 400 ευρώ (χωρίς το ραδιοφάρμακο) και κοστολογεί την αρθροσκόπηση γόνατος στα 150 ευρώ ως αμοιβή ιατρού και σετ αναλωσίμων της διαγνωστικής αρθροσκόπησης μέχρι του ποσού των 150 ευρώ.

Επίσης περιλαμβάνει μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και τροφίμων, χημικές δοκιμές υδάτων, αποβλήτων, εδάφους.

Σε ότι αφορά τις νέες διαγνωστικές εξετάσεις προβλέπει τιμή 150 ευρώ για δυναμική ηχοκαρδιογραφία stress echo, ψηφιακή φλουροροαγγειογραφία στα 60 ευρώ, υπερηχογράφημα β' επιπέδου στα 40 ευρώ, υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας στα 20 ευρώ, οπτική τομογραφία συνοχής στα 20 ευρώ, αξονική στεφανιογραφία στα 100 ευρώ, προγεννητικό έλεγχο κυστικής ίνωσης 50 ευρώ κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των γιατρών εργαστηριακών, αλλά και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί η κάλυψη των εξετάσεων θα γίνεται μεν από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς όμως πρόσθετη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, να καλυφθεί τελικά από τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένο clawback.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση, εδώ.