Ιδιαίτερα "ζωντανή" αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Φαρμάκου του υπουργείου Υγείας, καθώς αναμένεται να "κλείσει" το θέμα της εφαρμογής των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και να "ανοίξει" το θέμα του νοσοκομειακού clawback.

Ήδη από την περασμένη Πέμπτη, η αντιπρόεδρος του ΕΟΦ Δέσποινα Μακριδάκη, υπό την ιδιότητα του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), κατέθεσε την πρότασή της για τον τρόπο διαχείρισης των φαρμάκων μέσα στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της κ. Μακριδάκη, περιλαμβάνει την εγκατάσταση κατ΄ αρχήν ενός πληροφοριακού συστήματος ενιαίου για όλα τα νοσοκομεία, τα οποία θα μπορούν μέσω του συστήματος αυτού να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Μέσω του συστήματος αυτού θα πρέπει να γίνεται καταγραφή όλων των φαρμάκων τα οποία προμηθεύεται κάθε νοσοκομείο, και στη συνέχεια να καταγράφεται και κάθε φάρμακο το οποίο χορηγείται σε κάθε ασθενή, σε κάθε κλινική.

Ο έλεγχος δεν θα αφορά δηλαδή μόνο στις προμήθειες των φαρμάκων των νοσοκομείων, αλλά και στον έλεγχο της κατανάλωσης, προκειμένου να τεθούν οι περιορισμοί που θα οδηγήσουν στη μείωση της υπέρβασης της ενδονοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι επιστημονικές επιτροπές των νοσοκομείων, οι επιτροπές φαρμάκων και οι επιτροπές λοιμώξεων και να επιβεβαιώνεται η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μέσα στα νοσοκομεία, πάντα λαμβάνοντας υπόψιν τη συννοσηρότητα των ασθενών, για να μην υπάρξουν προβλήματα στη χορήγηση των αναγκαίων για τον ασθενή σκευασμάτων.

Σε ότι αφορά τις καταγραφές τόσο των προμηθειών, όσο και της κατανάλωσης, το θέμα "ανεβάζει" τους τόνους, καθώς οι ...μνηστήρες για το πόνημα, είναι πλέον τρεις: η ΗΔΙΚΑ που λειτουργεί την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο ΕΟΠΥΥ που διαθέτει την ΚΜΕΣ και ο ΕΟΦ που διαθέτει το σύστημα καταγραφής πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιριών.

Οι συζητήσεις ήδη από την περασμένη Πέμπτη πήραν "φωτιά", αφού η ενεργοποίηση όλων των επιστημονικών επιτροπών μέσα στα νοσοκομεία αναμένεται να φέρει εντάσεις και πολλαπλές απόψεις με κίνδυνο τις καθυστερήσεις στη χορήγηση αγωγής ασθενών που νοσηλεύονται και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Παράλληλα, είναι ήδη γνωστές οι "κόντρες" μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα να γίνονται συζητήσεις στην Κυβέρνηση, ώστε να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα από το υπουργείο Εργασίας στο Υγείας για την ΗΔΙΚΑ, αν και στην περίπτωση των νοσοκομειακών φαρμάκων και του clawback, ο ΕΟΦ φαίνεται να θέτει "υποψηφιότητα" κι αυτός, λόγω της μεγάλης βάσης δεδομένων που ήδη διαθέτει.