Μεγάλες στρεβλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, προκαλούνται με τη συνταγογράφηση με το μέσο όρο του παραπεμπτικού στις διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων, επισημαίνουν οι καρδιολόγοι.

Με τις αλλαγές που ξεκίνησαν από 7 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονκή συνταγογράφηση με τη χρήση των κωδικών του ICD 10 ανά ιατρική ειδική ειδικότητα, οι σημαντικές εξετάσεις τελικά δεν μπορούν να γραφτούν.

Για το λόγο αυτό προτείνουν το διαχωρισμό των παραπεμπτικών για τις βιοχημικές – ορμονολογικές – αιματολογικές εξετάσεις από τα παραπεμπτικά που αφορούν απεικονιστικές εξετάσεις, με σχετικό έγγραφό τoυς προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό. Συγκεκριμένα, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ) επισημαίνει πως απαιτείται άμεση διευθέτηση του θέματος προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και παράλληλα να διευκολυνθούν οι γιατροί.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΕΚΕ κ. Φώτιος Πατσουράκος, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος όρος των παραπεμπτικών να είναι πολύ χαμηλός και έτσι να υπάρχει μόνιμα αδυναμία αναγραφής triplex καρδιάς, αφού αν αναγραφούν π.χ βιοχημικές εξετάσεις αξίας 20€ και triplex καρδιάς αξίας 70€ ο μέσος όρος θα είναι 45€ και άρα ουδέποτε θα μπορεί να αναγράφει triplex καρδιάς. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα η καταχώρηση της εξέτασης ως εξαίρεση, γεγονός που ενδεχομένως σε έλεγχο ο ιατρός θα αναγκάζεται σε απολογία.
Επί παραδείγματι ο μέσος όρος παραπεμπτικού για την ειδικότητα της καρδιολογίας και με διάγνωση βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς (ICD-10 I.05) είναι 52,76€, περικαρδίτιδα (I.30) 34,58€, πολυβαλβιδοπάθειες (I.08) 46,38€ και προσθετική βαλβίδα (Ζ.95) 29,30€, παθήσεις για τις οποίες είναι απαραίτητο, μοναδικό και σε περιοδικότητα το έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα. 

Με τη χρήση του μέσου όρου υπάρχει πάντα υπέρβαση του 20% στις συγκεκριμένες παθήσεις και άρα αδυναμία αναγραφής του έγχρωμου υπερηχοκαρδιογραφήματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, για να υπάρξει άμεση λύση των ανωτέρω προβλημάτων, που φυσικά ισχύουν και σε άλλες παθήσεις και ειδικότητες, όπως και άλλων προβλημάτων που έχουν ανακύψει, πρέπει να υπάρξει επίσης συνεννόηση με τις Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιστημονικές Εταιρείες, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ιατροί, αλλά κυρίως να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να προστατευτεί η υγεία και η ζωή τους από την γραφειοκρατία και αδυναμία αναγραφής των εξετάσεων.