Επίσκεψη στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι, θα πραγματοποιήσει σήμερα ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών της Ε.Ε. και υπεύθυνος του τομέα υγείας για το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, Giuseppe Carone.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται προκειμένου ο κ. Carone να δει από κοντά την καινούρια πληροφοριακή πλατφόρμα του Οργανισμού, μέσω της οποίας έγινε δυνατός ο έλεγχος των τιμολογίων των παρόχων, προκειμένου να εξοφλούνται οι πάροχοι το συντομότερο δυνατόν. Όμως με την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, ουσιαστικά, ψηφιοποιήθηκαν όλες οι λειτουργίες του ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα σήμερα να είναι δυνατός ο έλεγχος κάθε τμήματος του Οργανισμού, απλά "με το πάτημα ενός κουμπιού".

Με την ευκαιρία φυσικά, η συζήτηση αναμένεται να στραφεί γύρω από τα ανοικτά ζητήματα που έχουν απομείνει, αν και γι΄ αυτό έχει οριστεί επίσημη συνάντηση με τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών και των παραγόντων του ΕΟΠΥΥ, αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν συνολικά για το σύστημα υγείας της χώρας μας, περιλαμβάνουν:

- την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών υγείας, προάγοντας την ποιότητα και εστιάζοντας στο κόστος, ελέγχοντας τις δαπάνες που προκαλούνται από τη γήρανση του πληθυσμού, αποτρέποντας τον πληθυσμό από υπερχρήση υπηρεσιών υγείας. Επιπρόσθετα, να ενισχυθεί η χρήση γενοσήμων, η βελτίωση του νοσοκομειακού μάνατζμεντ, η ενίσχυση των δημόσιων προμηθειών και η εισαγωγή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

- τη βελτίωση της χρηματοδότησης της υγείας στο μέλλον με πιο βιώσιμα οικονομικά σχήματα, που να εξισορροπούν έσοδα και δαπάνες, με στόχο να μειωθούν οι ιδιωτικές πληρωμές και να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση και ποιότητα της περίθαλψης, την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ.

- Παρά την βελτίωση που έχει παρατηρηθεί στη φαρμακευτική δαπάνη, χρειάζεται επιβεβαίωση ότι η φαρμακευτική δαπάνη δεν θα "ξεφύγει" και ότι οι στόχοι δεν θα επιτυγχάνονται με αυξήσεις στα clawback, αλλά μέσω της χρήσης γενοσήμων και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Για πρώτη φορά, οι Θεσμοί κάνουν λόγο για ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ως "φρένο" στις νοσοκομειακές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα διερευνούν τη δυνατότητα να στρέφονται οι ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να μειωθούν οι αναμονές.
Επίσης, οι θεσμοί ζητούν τώρα ενίσχυση της προληπτικής ιατρικής προκειμένου να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου για μη μεταδιδόμενες ασθένειες όπως δίαιτα, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης, παχυσαρκία.

Καθοριστικό στοιχείο φαίνεται επίσης να αποτελεί η συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων που μπορεί να δώσει ένα πληροφοριακό σύστημα όπως αυτό που αναπτύχθηκε από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να υπάρχει τακτική αξιολόγηση για καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη, βελτίωση της ποιότητας, αλλά και διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος. Επιπλέον, μπορεί να δώσει πληροφορίες για το κόστος και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει επιμερισμός του κόστους για οικονομικά αποτελεσματικότερη συμπεριφορά.