Μείωση στον προϋπολογισμό του υπουργείο Υγείας κατά 4% περίπου και στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ κατά 38,1% προβλέπει ο προϋπολογισμός της Κυβέρνησης για το 2017, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το υπουργείο Υγείας, ο προϋπολογισμός του για το 2017 μειώνεται στα 4,198 δισ. ευρώ, από 4,351 δισ. ευρώ φέτος, ενώ προστίθεται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 70 εκ. ευρώ, αντί του προϋπολογισθέντος προγράμματος 80 εκ. ευρώ για το 2016, από το οποίο όμως φαίνεται να απορροφώνται μόλις τα 26 εκ. ευρώ.

Για τον ΕΟΠΠΥ, οι προβλέψεις θέλουν τη φετινή επιχορήγηση μειωμένη κατά 38,1%, μόλις στα 326 εκ. ευρώ, αντί των 526 εκ. ευρώ επιχορήγησης που αναμένεται να πάρει ως το τέλος της χρονιάς.

Τα νοσοκομεία αναμένεται να επιχορηγηθούν φέτος με 1,3 δισ. ευρώ τελικά, αντί των 1,289 δις, που είχε αρχικά προβλεφθεί. Το ίδιο ποσό των 1,3 δισ. ευρώ, προϋπολογίζεται να δοθεί και το 2017. Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις εφημερίες και πρόσθετες παροχές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που το 2017 θα είναι ελάχιστα μειωμένη στα 321 εκ. ευρώ, από 326 που είχε προϋπολογιστεί για φέτος.

Ληξιπρόθεσμα
Στον προϋπολογισμό, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, από τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 1,814 δισ. ευρώ ως τον περασμένο Σεπτέμβριο, έναντι οφειλής 1,704 δισ. στο τέλος του 2015, ενώ τα νοσοκομεία έχουν μειώσει τις οφειλές τους, στα 888 εκ. ευρώ, από 931 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2015.

Διευκρινίζεται στην εισηγητική έκθεση, ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβάνουν ποσά από rebate και clawback που δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμα.

Πάντως από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ύψους 6,217 δισ. ευρώ, πάνω από το 43% οφείλεται από τον τομέα υγείας, αφού συνολικά οι οφειλές ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων φθάνουν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορέων, στην εξυγίανση των προϋπολογισμών τους, αλλά και στην τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας. 

Με την υλοποίηση της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και την ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και ειδικότερα της χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης, αναμένεται αύξηση του ρυθμού αποπληρωμής των υποχρεώσεων αυτών και σημαντική μείωσή τους εντός του 2017.

Για το σκοπό αυτό από τον Ιούνιο του 2016 υλοποιείται πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, μέσω ειδικής χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ. Οι εκταμιεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2016 και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την πορεία της χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ. Ως αποτέλεσμα, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο παρατηρείται σταδιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων ύψους συνολικά 1.150 εκατ. ευρώ.

Κεντρικές προμήθειες
Νομοσχέδιο για την ίδρυση Εθνικής Κεντρικής Αρχής για τις Προμήθειες στη Δημόσια Υγεία, επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του και θα αναλάβει κεντρικά τις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα υγείας, και θα είναι υπεύθυνη και για την παρακολούθηση της χρήσης των προμηθειών.

Όπως επισημαίνεται στον προϋπολογισμό του 2017 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, για πρώτη φορά η συγκεκριμένη Εθνική Αρχή θα προβεί στην κεντρικοποίηση διάσπαρτων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, προκειμένου να επιτευχθούν η δόμηση και η παγίωση ενιαίας και αδιάσπαστης λογικής και πρακτικής ως προς τις προμήθειες στον τομέα της δημόσιας υγείας, αποσκοπώντας στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την αναστροφή του κλίματος αμφισβήτησης και αδιαφάνειας, την καταπολέμηση φαινομένων σπατάλης και την αναδιοργάνωση της στρατηγικής αποθεμάτων. Ο εν λόγω μηχανισμός θα εδράζεται σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα («Ενιαία Τράπεζα Δεδομένων Προμηθειών Υγείας»), στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εποπτευόμενοι Φορείς από το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ανταλλαγή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών για την οριστικοποίηση των αναγκών τους. 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή θα αναλάβει με καθολικό τρόπο και ενιαίο προσανατολισμό την κατάρτιση αρχείων τεχνικών προδιαγραφών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την αδιάλειπτη αξιολόγησή τους και τελικώς την αποτύπωση, με μη αναστρέψιμο τρόπο, της εθνικής στρατηγικής σχετικά με τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και καινοτομίας, εντέλει δε, του εκάστοτε παραμετρικά ορθολογιστικού προσδιορισμού των αναγκών του συστήματος δημόσιας υγείας.