Θέμα ορθής πρακτικής στην εκτέλεση των ιατρικών εξετάσεων θέτει ο σύνδεσμος Διαγνωστικών Κέντρων μετά τις μειώσεις τιμών σε διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ τονίζει ότι διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια οδηγούνται στο κλείσιμο με τα νέα ποσά clawback που καλούνται να καταβάλλουν.

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ η οποία να τηρείται απαρέγκλιτα και από τις δύο πλευρές που συμβάλλονται, ώστε να γλιτώσουν από το clawback, αλλά και να υπάρχει αιτιολόγηση από μονάδες υγείας που καταφέρνουν να εκτελούν εξετάσεις αξιόπιστα, όταν από τις περικοπές, η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι χαμηλότερη από τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται για να διενεργηθούν οι εξετάσεις αυτές.

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), όλες οι ιατρικές ενώσεις που συμμετείχαν, θα θέσουν υπόψιν του ΠΙΣ τις προτάσεις τους, προκειμένου να υπάρξει μια ενιαία θέση του ιατρικού σώματος απέναντι στην Πολιτεία, σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) έστειλε τις προτάσεις του, προκειμένου να ενσωματωθούν στο σύνολο των προτάσεων του ΠΙΣ.

Η πρόταση που έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΔΙΚ δρ. Γ. Βουγιούκας στον ΠΙΣ, έχει ως εξής:
"Μετά την κοινή διαπίστωση όλων των παρευρισκομένων στην ευρεία σύσκεψη που συγκαλέσατε την Παρασκευή 18/11/2016 στα γραφεία του Π.Ι.Σ., ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αφενός μεν δεν διαβουλεύεται με τα θεσμικά όργανα του ιατρικού σώματος και των επαγγελματικών ενώσεων για δίκαιη επίλυση του ανήθικου και ληστρικού μέτρου της αυτόματης περικοπής υπέρβασης δαπανών (claw back) στις μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) από την μία μεριά και στον τρόπο συνταγογράφησης των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις από την άλλη και αφετέρου αποφασίζει μόνη της επιβάλλοντας άκριτα μέτρα, τα οποία οδηγούν τις μεν μονάδες εργαστηριακής ιατρικής στη χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή, τους δε κλινικούς ιατρούς να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, πρέπει να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία θα αναγκάσουν την ηγεσία του Υπ. Υγείας σε διάλογο μαζί μας, για την εξεύρεση ρεαλιστικών, δίκαιων και εφαρμόσιμων λύσεων στα δύο παραπάνω ζητήματα.

Η πρόταση που υποβάλλει ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. συνίσταται σε δύο ταυτόχρονες ενέργειες. Καταρχήν καλούμε άμεσα την ηγεσία του Υπ. Υγείας να έρθει σε διαβούλευση με τα θεσμικά μας όργανα, έτσι ώστε μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους να έχει εξευρεθεί δίκαιη λύση στο έγκλημα που συντελείται εις βάρος των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων αναφορικά με τη συνεχόμενη επιβολή του επαίσχυντου μέτρου του claw back, μέσω της υπογραφής μίας νέας συλλογικής σύμβασης με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, η οποία σύμβαση θα διέπεται από δύο βασικές αρχές : 
   α) Ισότιμη αντιμετώπιση των δύο συμβαλλόμενων μερών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Ιατρικοί Σύλλογοι) και
   β) Απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων μεταξύ των οποίων θα δεσπόζει ο όρος "όποια εξέταση εκτελείται, θα αποζημιώνεται πλήρως", ενώ παράλληλα και στον ίδιο χρόνο, οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι θα καλέσουν όλες τις μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (ιατρικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) που έχουν καταγεγραμμένες στα μητρώα τους, να αποστείλουν εξουσιοδότηση μέσω της οποίας θα τους εξουσιοδοτούν για την καταγγελία της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο τέλος του τρέχοντος έτους, εάν μέχρι τότε δεν έχει υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους.

Η συμμετοχή όλων των μονάδων εργαστηριακής ιατρικής (ιατρικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να είναι καθολική, ενώ όποιος δεν αποστείλει την εξουσιοδότηση θα πρέπει να εξηγήσει αιτιολογημένα πως καταφέρνει να εκτελεί με αξιόπιστο τρόπο τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασφαλισμένων του Οργανισμού με τις σημερινές συνθήκες που του έχουν επιβληθεί (περικοπή τουλάχιστον 50% στην αξία των διενεργούμενων εξετάσεων) και τις ακόμα χειρότερες συνθήκες που έρχονται (86 νέες εξετάσεις επιπλέον στον κλειστό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδάλλως θα καταγγέλλεται και θα διώκεται νομικά από τον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκει για επικίνδυνες πρακτικές (mal practice) στην άσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος, αφού σε κάποιες εξετάσεις η τιμή αποζημίωσης τους είναι χαμηλότερη ακόμη και από το κόστος των αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη εκτέλεση τους.

Όσον αφορά το θέμα της αναγραφής των διαγνωστικών εξετάσεων που κρίνει ο κλινικός ιατρός ότι πρέπει να διενεργήσει ο ασθενής του, η λύση είναι μόνο μία, δηλαδή ο κλινικός ιατρός θα αναγράφει στο παραπεμπτικό τις εξετάσεις εκείνες που θεωρεί, βάση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων και της ιατρικής επιστήμης, ότι πρέπει να εκτελεσθούν και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις συνταγογραφικές οδηγίες και τα λογιστικά όρια που αυτός κρίνει ότι πρέπει να βάλει, να εγκρίνει ή να απορρίπτει πάνω στο ίδιο παραπεμπτικό εκείνες τις εξετάσεις που με τα δικά του κριτήρια (επιστημονικά ή λογιστικά) μπορεί να αντέξει.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε δράσεις άμεσα, διότι η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας είναι εγκλωβισμένη στην ιδεοληψίες της, αρέσκεται στις θεωρίες και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και ενεργεί με παρελκυστική τακτική για να κερδίζει μόνο πολιτικό χρόνο".