Τη σύγκριση της αμοιβής της ιατρικής εξέτασης σε ένα συμβεβλημένο ιατρείο με το κόστος για το …πλύσιμο ενός αυτοκινήτου, παρέβαλε για να αναφερθεί στην απαξίωση του ιατρικού λειτουργήματος ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ), κ. Φώτιος Πατσουράκος, Αρχίατρος Ε.Α. και Ταμίας του ΙΣΑ. Ο κ. Πατσουράκος ανέφερε πως με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, οι Ιατροί που κάνουν μόνο κλινική εξέταση (Ιατρική επίσκεψη) και είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και λαμβάνουν αμοιβή 10 ευρώ ανά επίσκεψη και έως 200 επισκέψεις τον μήνα, καταλήγουν να λαμβάνουν τελική μόλις 7 ευρώ, μετά και την αφαίρεση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 

Με βάση λοιπόν την συγκεκριμένη παραδοχή καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία εσόδων και κόστους που συνέλεξε η Ένωση, το τελικό καθαρό προ φόρων κέρδος ενός ιδιωτικού ιατρείου φτάνει κατά μέσο όρο στα 1.185,2 ευρώ, και αν αφαιρεθεί η εισφορά που θα ισχύσει από την αρχή του 2017 αλλά και η προκαταβολή φόρου, τότε αυτό υποχωρεί δραματικά κάτω από το 50%
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το σύνολο των εσόδων μηνιαίως από την πλήρη λειτουργία ενός καρδιολογικού ιατρείου-εργαστηρίου με 9 ώρες ημερήσιας λειτουργίας 5 ημέρες την εβδομάδα υπολογίστηκαν στα 4.542 ευρώ. Το κόστος λειτουργίας υπολογίστηκε στα 2.100 ευρώ και το οποίο αυξάνει κατά 1.260 ευρώ με την πρόσθεση του κόστους για λοιπά αναλώσιμα και έξοδα. Το δε κόστος των 2.100 ευρώ περιλαμβάνει: Λογαριασμούς ΔΕΚΟ 300 ευρώ, Ενοίκιο – Κοινόχρηστα 700 ευρώ, Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 300 ευρώ και Ελάχιστο Μισθό Γραμματέως 800 ευρώ. 
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν Καθαρό Κέρδος προ φόρων 1.185,2 ευρώ. Όμως σε αυτό το κέρδος θα πρέπει επιπλέον να υπολογιστεί: 1) Ασφαλιστική εισφορά 26,95% επι των καθαρών κερδών και 2) Προκαταβολή φόρου κατά 100%. Με βάση λοιπόν και αυτές τις επιβαρύνσεις οι γιατροί αναρωτιούνται τι θα απομείνει από τη δραστηριότητά τους ειδικά το 2017 και χωρίς ακόμη να έχουν προσδιοριστεί  και οι όροι για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ

Απογευματινά Ιατρεία 
Στην έρευνα παρουσιάζονται επίσης συγκριτικά και τα στοιχεία των καθηγητών – ιατρών οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις για την συμμετοχή τους στα απογευματινά ιατρεία Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. και Πανεπιστημιακά, με επιβάρυνση των ασθενών.
Σύμφωνα λοιπόν με επίσημα στοιχεία, κατά τις επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ σε καθηγητές, η επιβάρυνση του ασθενή είναι 72 ευρώ με την καθαρή αμοιβή του καθηγητή να είναι τα 29 ευρώ. Αντίστοιχα για τους Αναπληρωτές  Καθηγητές η επιβάρυνση είναι 60 ευρώ και η αμοιβή 24 ευρώ, του Επίκουρους η επιβάρυνση είναι 48 ευρώ και η αμοιβή  19 ευρώ και τέλος για τους Λέκτορες η επιβάρυνση του ασθενή είναι 36 ευρώ και η αμοιβή τους είναι 14 ευρώ.

Επίσης στα Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ της Αττικής  και της Θεσσαλονίκης, η επιβάρυνση ενός ασθενή είναι: για Συντονιστές Διευθυντές 64 ευρώ και η αμοιβή τα  25 ευρώ, για του Διευθυντές η επιβάρυνση είναι 60 ευρώ και η καθαρή αμοιβή του γιατρού τα 24 ευρώ, για επίσκεψη σε  Επιμελητή Α’ η επιβάρυνση είναι 48 ευρώ και η αμοιβή 19 ευρώ, για το Επιμελητή  Β’ είναι 36 ευρώ και 14 ευρώ αντίστοιχα και για τον Επιμελητής Γ’ είναι 24 ευρώ και 10 ευρώ. 
Ακόμη, σύμφωνα με τα όσα  προβλέπει ο νόμος, στα Λοιπά Νοσοκομεία τους Ε.Σ.Υ, η επιβάρυνση ενός ασθενή είναι για Συντονιστές Διευθυντές 44 ευρώ και η αμοιβή τα 18 ευρώ, για του Διευθυντές η επιβάρυνση είναι 40 ευρώ και η καθαρή αμοιβή του γιατρού τα 18 ευρώ, για επίσκεψη σε  Επιμελητή Α’ η επιβάρυνση είναι 44 ευρώ και η αμοιβή 18 ευρώ, για το Επιμελητή  Β’ είναι 24 ευρώ και 10 ευρώ αντίστοιχα και για τον Επιμελητής Γ’ 16 ευρώ και 6 ευρώ. 
Προκύπτει λοιπόν ότι η αμοιβή ενός συμβεβλημένου γιατρού είναι περίπου ανάλογη με τη χαμηλότερη αμοιβή που λαμβάνει κάποιος γιατρός στα απογευματινά ιατρεία ενός δημόσιου νοσοκομείου. 

Clawback - Rebate 
Ο κ. Πατσουράκης αναφέρει επίσης ότι οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί, όπως είναι οι καρδιολόγοι πληρώνονται από δυο κωδικούς του Κλειστού Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα από το κωδικό των  302 εκατ. ευρώ που αφορά στις εργαστηριακές εξετάσεις και τα 26,1 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για τις ιατρικές πράξεις. Επ’ αυτού αναφέρει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει πως για μια χώρα όπως η Ελλάδα, το συνολικό ποσό για τις Υπηρεσίες ΠΦΥ θα έπρεπε να είναι 570 εκατ. ευρώ και όχι 328,1 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «Βάσει Υπουργικής απόφασης κάθε δαπάνη που αιτείται πάνω από τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ επιστρέφεται πίσω από τους παρόχους. Με απλά λόγια το Κράτος κουρεύει αφού δεν έχει να πληρώσει και εμείς δουλεύουμε δωρεάν».
Επίσης επισημαίνει ότι η δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ το 2016 για εξετάσεις  «τρέχει» με 33 εκατ. ευρώ τον μήνα και σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 420 κατ. ευρώ το μήνα, καθώς παρουσιάζεται αύξηση το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Έτσι εκτιμά ότι το clawback του 2016 υπό τις παρούσες συνθήκες θα διαμορφωθεί περί το 25-30% αλλά με την αύξηση που θα γίνει με τις νέες εξετάσεις μάλλον θα ξεπεράσει και το 50% «με αποτέλεσμα οι ελευθεροεπαγγελματιες ιατροί να κάνουν πλέον κοινωνικό ιατρείο αν έχουν να το συντηρήσουν» .