Οριακά μειωμένος ήταν ο κύκλος εργασιών του "Υγεία" στο πρώτο εξάμηνο του έτους φθάνοντας τα 114,5 εκ. ευρώ έναντι 115,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2014.
Το ίδιο εξάμηνο τα αποτελέσματα παρουσίασαν βελτίωση τόσο σε ότι αφορά τα κέρδη EBITDA, όσο και τα καθαρά κέρδη.
Αναλυτικά, βάσει των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου που δημοσιεύθηκαν από το ΔΘΚΑ Υγεία, οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν βελτίωση παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την νομοθετική υποχρέωση της εφαρμογής των περικοπών claw-back και rebate από τον ΕΟΠΥΥ.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση  κατά 15,9% και ανήλθαν στα  11,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 10,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 48% και ανήλθαν σε ζημιές 2,7 εκ. ευρώ έναντι  ζημιών 5,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ μειώθηκαν και οι ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 1,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,6εκ. το αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Στη σημερινή  αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει η χώρα μας και παρά την συνεχιζόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατάφερε να αυξήσει την λειτουργική του κερδοφορία αναδεικνύοντας τη κυρίαρχη θέση που κατέχει στον ιδιωτικό κλάδο παροχής υγείας. 
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, παραμένουμε σταθεροί στην επιχειρησιακή στρατηγική μας και ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία της ελληνικής επιχειρηματικότητας επικεντρωνόμαστε στην κεφαλαιακή μας ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών του Ομίλου, μεγιστοποιώντας  όλες τις συνέργιες εντός του Ομίλου. 
Βασικός πυλώνας σε κάθε βήμα της οικονομικής μας ανάπτυξης αποτελεί η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων, υπηρετώντας ταυτόχρονα με σεβασμό τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία, συνεχίζουμε όλοι μαζί με ξεκάθαρη δέσμευση την υλοποίηση του οράματος μας, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξακολουθούν να παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας  και ο  Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην  υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς.
 Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’».