Διαβούλευση με του παρόχους – ιδιοκτήτες κλινικών φέρεται να έχει ξεκινήσει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διευκρινιστεί η όποια ασάφεια μπορεί να υπάρχει σε μια παλαιότερη ερμηνευτική κανονιστική πράξη γύρω από την εφαρμογή των ΚΕΝ. Οι κλινικές υποστηρίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ ερμηνεύοντας διαφορετικά την ΚΥΑ που αφορούσε τα ΚΕΝ, έχει προχωρήσει σε μονομερή χρέωση ιατρικών πράξεων και μάλιστα έχουν συμπεριλάβει και την ένστασή τους αυτή στο φάκελος της προσφυγής που έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημειώνεται πως οι κλινικές έχουν προσφύγει και για το clawback, ενώ η υπόθαη εκδικάζεται στις 24 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα ο ΕΟΠΥΥ τον Αύγουστο του 2013 είχε δημοσιοποιήσει απόφαση με θέμα «Διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των Κ.Ε.Ν. σύμφωνα με τον  Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)» Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, διευκρίνιζε ποιες ιατρικές πράξεις θα αποζημίωνε με βάση τα ΚΕΝ. Οι κλινικές είχαν γενικά αντιδράσει στη λογική ότι η διοίκηση από μόνη της μπορεί να ερμηνεύει τις διατάξεις για τα ΚΕΝ. Φαίνεται πως ο οργανισμός όπως και οι ελεγκτικές εταιρείες που επίσης κλήθηκαν να διενεργήσουν τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο για το 2013 ερμήνευσαν διαφορετικά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΚΥΑ για τα ΚΕΝ. Εξάλλου για το λόγο αυτό ακολούθησαν και δεκάδες ενστάσεις για τα πορίσματα των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών. Έτσι και οι  ιδιωτικές  κλινικές ενέταξαν το θέμα των οδηγιών ελέγχου των λογαριασμών τους στην προσφυγή τους στο ΣτΕ, η οποία και εκδικάζεται στα τέλη του Ιανουαρίου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπερσίμης φάνηκε συγκαταβατικός να εξετάσει από κοινού με τους παρόχους τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί , καλώντας τους σε διαβούλευση προκειμένου να γίνουν αλλαγές. Ενδεχόμενη όμως αλλαγή της κανονιστικής πράξης πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ φαίνεται όμως να ευνοεί τις κλινικές ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης. Έτσι πληροφορίες θέλουν τον ΕΟΠΥΥ να ζητά από τους φορείς των ιδιωτικών κλινικών να αποσύρουν την προσφυγή, ώστε να προχωρήσουν οι αλλαγές. Οι ιδιωτικές κλινικές δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους αλλά δεν ειναι και αρνητικές σε μια τέτοια εξέλιξη. 
Σύμφωνα δε με το κείμενο της απόφασης του τότε προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντού, τα σημεία που αποτελούν τα μεγαλύτερα αγκάθια στο θέμα των υποβολών έχουν να κάνουν με τις χρεώσεις των επιπλέον από τις προβλεπόμενες με βάση τα ΚΕΝ νοσηλείες.  Κατά καιρούς εξάλλου έχουν γίνει καταγγελίες για κατ' εξακολούθηση διεύρυνση των ημερών νοσηλείας οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας που προβλέπουν τα ΚΕΝ για συγκεκριμένες πράξεις.